Cursuri de formare profesionala continua

Cursuri de formare profesionala continua organizate de Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa (ACCPI):


2017


Curs de formare profesionala continua: Tulburarea de personalitate borderline – abordari in psihoterapie, 4-5 martie 2017

 15 credite de la Colegiul Psihologilor din Romania

Cuprins:  1. Diagnosticul tulburarii de personalitate borderline (Diagnosticul general al tulburarilor de personalitate (DSM5), Diagnosticul tulburarii de personalitate borderline, Tulburarile de personalitate de-a lungul unui continuum, Diagnosticul de-a lungul continuum-ului in tulburarea de personalitate borderline, Principii fundamentale ale psihoterapiei integrative strategice, Modelul integrativ strategic al tulburarii de personalitate borderline); 2. Psihoterapia tulburarii de personalitate borderline (Psihoterapia interpersonala reconstructiva, Tratamentul adaptarilor de personalitate prin psihoterapia prin redecizie, Psihoterapia comportamentala dialectica, Psihoterapia psihodinamica scurta, Psihoterapia psihanalitica, Psihoterapia cognitiv-comportamentala, Psihoterapia integrativa centrata pe scheme, Psihoterapia de grup, Psihoterapia integrativa strategica)

Cine se poate inscrie? Psihologi si psihoterapeuti din oricare orientare in psihoterapie, medici, asistenti sociali, persoane interesate de tulburarea de personalitate borderline.

Inscrieri si informatii suplimentare: dr.oana.maria.popescu@gmail.com, tel. 0730.591.771

Taxa de participare: 450 lei

Formator: Oana Maria Popescu

mountainflowersScoala de vara de psihoterapie integrativa11-16 august 2017.

Tema:  Harta inconștientului – lucrul cu visele in psihoterapia integrativa

30 de credite de la Colegiul Psihologilor din Romania.

Locul de desfasurare urmeaza sa fie stabilit.

Formator: Oana Maria Popescu

Informatii suplimentare si inscrieri: Andra Rampu, tel. 0736.021.939 email: andra_rampu@yahoo.ro

Cuprins: Visele si somnul (Stadiile somnului normal, Neurobiologia viselor și evaluarea neuro-psihologică a viselor, Creierul și funcția viselor, Teorii privitoare la activarea viselor), Tipuri de vise (Visele tipice, Coșmarurile, Visele recurente, Visul lucid, Visul hipnotic și auto-hipnotic), Caracteristicile viselor (Psihodinamica viselor, Visele și stilul de atașament), Teorii asupra viselor (Teoria psihanalitică Freudiana, Teoria psihanalitică Jungiană, Teoria existențialistă, Teoria culturalistă, Teoria gestalt, Abordarea viselor în metoda focusing, Teoria cognitivă), Analiza și interpretarea viselor (Sistemul de codare Hall – Van de Castle, Metoda interviului viselor, Modelul cognitiv-experiențial de interpretare a viselor, Modelul DCT în interpretarea viselor, Interpretarea Jungiană a viselor, Abordarea integrativă în interpretarea viselor), Aplicații practice (Chestionarul viselor tipice, Jurnalul viselor, Utilizarea sistemului de codare Hall- Van de Castle, Utilizarea modelului DCT în interpretarea viselor, Utilizarea modelului Jungian de interpretare a viselor, Visul hipnotic, Studii de caz).

Curs de formare profesionala continua Abordarea integrativa a relatiei terapeutice in psihoterapia copilului

 15 credite de la Colegiul Psihologilor din Romania

Cuprins: Psihoterapia copilului si adolescentului (Scurt istoric, Abordarea integrativa strategica a relatiei terapeutice in psihoterapia copilului, Contractul psihologic in cazul unui client copil/adolescent), Familia ca resursa in psihoterapia copilului si adolescentului (Psihoeducatia familiei, Factorii de risc ai familiei), Aplicatii practice (Interviul de atasament, Descrierea situatiei straine, Descrierea tipurilor de atasament si identificarea lor pe baza prezentarii de filme, Diagnosticul proiectiv- prezentare de desene).

Informatii suplimentare si inscrieri: loredana.viscu@gmail.com

Formator: Loredana Ileana Viscu

Curs de formare profesionala continua Angoasele umane – abordare integrativa existentialista

30 de credite de la Colegiul Psihologilor din Romania.

Formator: Loredana Ileana Viscu

Informatii suplimentare si inscrieri: loredana.viscu@gmail.com

Cuprins: Perspectiva existenţialistă în psihoterapie (Psihoterapia existenţială – surse filosofice, Caracteristicile psihoterapiei existenţiale, Caracteristicile psihoterapiei existenţiale integrativă strategica), Anxietate, agresivitate şi angoasă (Anxietatea ca principiu dinamizator al devenirii umane în psihoterapia integrativă strategică, Anxietatea şi agresivitatea ca diferenţe de grad în psihopatologie, Anxietatea ca limitare a existenţei umane.Tulburarea anxios depresivă, Agresivitatea ca mecanism de apărare şi manifestări psihopatologice), Angoasa morţii (Conştientizarea morţii personale ca stare de asumare a fiinţei (Heiddegher), Schimbarea personală ca o consecinţă a confruntării cu moartea, Angoasa de moarte şi psihopatologia, Manifestările angoasei de moarte), Libertatea şi angoasa- asumarea responsabilităţii (Responsabilitatea ca grijă existenţială, Dorinţa, voinţa şi decizia- Manifestări psihopatologice), Izolarea existenţială şi angoasa relaţională (Izolarea existenţială şi psihopatologia interpersonală, Relaţia terapeutica), Sensul vieţii şi angoasa lipsei de sens a existenţei umane (Sensul vieţii-Frankl, Logoterapia şi lipsa de sens), Aplicații practice (Drumul vieţii – Prezent, Analiza vieţii – Trecut şi prezent, Tehnica de relaxare – Metafora Locului preferat, Tehnica Albumul de Fotografii, Tehnici de relaxare – reducerea anxietăţii, Basmul preferat şi studiu de caz – Diagnosticul Axei Existenţiale în Modelul integrativ strategic al sinelui).


2016


atasament

 

1. Abordarea psihodinamica integrativa a relatiilor de cuplu, Scoala de vara, 12-17 august 2016

30 de credite COPSI 

Tematica: Dragostea și modele ale iubirii (Teorii ale iubirii, Stadiile iubirii, Modelul octogonal al apariției și încetării iubirii), Schemele relaționale (Teoria atașamentului, atașamentul de tip adult și alegerea partenerului romantic, Schemele relaționale și ”construirea realității”, Atribuirile romantice, Schemele relaționale intergeneraționale și transgeneraționale), Imaginile romantice interne (Teoria relațiilor obiectuale, Alegerea partenerului, conflictele interne și identificarea proiectivă, Teoria Jungiană: arhetipurile, anima și animus, Teoria evoluționistă: amprentarea și alegerea partenerului), Scenariile relaționale (Scenariul romantic, Ierarhia scenariului și tipuri de scenarii relaționale), Modelul psihodinamic integrativ al relației de cuplu, Aplicații practice


dezvoltarepersonalanov2. Abordarea existentiala integrativa a timpului in relatia terapeutica, Scoala de vara, 25-30 august 2016
30 de credite COPSI 

Tematica: Grijile fundamentale (Angoasa de moarte şi izolarea existenţială, Sensul vieţii, Responsabilitatea); Relaţia terapeutică din perspectivă existenţială integrativă (Relaţia Eu – Tu, Spiritualitatea în relaţia terapeutica, Transcendenţa, Transpersonalul şi psihosinteza la Roberto Assagioli), Temporalitatea în relaţia terapeutică (Timpul interior şi gestionarea angoaselor, Personalitatea şi structurarea internă a timpului, Semnificaţia timpului pentru psihoterapeut, Probleme şi dificultăţi în gestionarea timpului pentru psihoterapeutul începător), Tăcerea şi timpul în psihoterapie (Pauza în psihoterapie, Structurarea psihologică a timpului în dezvoltarea umana), Timpul sub influenţa societăţilor culturale, Aplicații practice


 

%d bloggers like this: