Programa ACCPI

Formarea teoretico-aplicativa

ANII I-III DE FORMARE

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ.

 1. Istoricul psihoterapiei integrative; 2. Definiţia psihoterapiei integrative; 3. Integrarea în psihoterapie: 3.1. Modele integrative din prima generaţie (3.1.1. Eclectismul tehnic: Terapia multimodală – Arnold Lazarus; Selecţia sistematizată a tratamentului – Beutler, Consoli şi Lane; 3.1.2. Factorii comuni în psihoterapie: Modelul predicţiilor viitoare – Beitman; Strategia clinică informată – Miller, Duncan şi Hubble; 3.1.3. Integrarea teoretică: Modelul trans-teoretic – Prochaska şi DiClemente şi modelul transteoretic revizuit – Freeman şi Dolan; Psihodinamica ciclică relaţională – Wachtel; 3.1.4. Integrarea prin asimilare: Psihoterapia psihodinamică asimilativă – Stricker şi Gold; Integrarea asimilativă cognitiv-comportamentală – Castonguay), 3.2. Modele integrative din a doua generaţie (3.2.1. Psihoterapia relaţională – Gilbert şi Evans; 3.2.2. Modelul contactului în relaţie – Erskine, Moursund şi Trautmann; 3.2.3. Psihoterapia multiteoretică – Brooks-Harris; 3.2.4. Psihoterapia integrativă multiculturală; 3.2.5. Introducere în psihoterapia integrativă strategică – Popescu şi Vîşcu; 3.2.6. Introducere în psihoterapia integrativ-strategică a copilului- Popescu şi Gane); 4. Aspecte sociale şi politice în psihoterapie.

MODUL 2. PSIHODIAGNOSTIC.

1. Diagnosticul categorial şi diagnosticul dimensional; 2. Diagnosticul structurat: 2.1. Diagnosticul psihoterapeutic (2.1.1. Obiectul diagnosticului psihoterapeutic; 2.1.2. Componentele diagnosticului psihoterapeutic; 2.1.3. Contraindicaţii privind începerea sau terminarea psihoterapiei; 2.1.4. Ghidul diagnostic în psihoterapie – Bartuska şi colab.); 2.2. Diagnosticul relaţional (2.2.1. Perspectiva clientului asupra lumii; 2.2.2. Stilurile de procesare a informaţiei; 2.2.3. Diferenţele de putere în psihoterapie; 2.2.4. Conexiunile inerpersonale); 2.3. Semiologia psihoterapeutică (2.3.1. Interviul iniţial; 2.3.2. Analiza simptomelor; 2.3.3. Sistemul integrativ strategic de formulare a cazului; 2.3.4. Istoricul personal; 2.3.5. Statusul mental); 2.4. Sistemul diagnostic DSM 5 (2.4.1. Categorii diagnostice în DSM 5; 2.4.2. Evaluarea riscului şi a gradului de severitate); 3. Diagnosticul nestructurat: 3.1. Diagnosticul proiectiv nestructurat; 3.2. Diagnosticul prin desen şi mijloace artistice expresive; 3.2. Diagnosticul în meloterapie.

MODUL 3. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ.

1. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice; 2. Modelul integrativ strategic al Sinelui: 2.1. Axele psihologice; 2.2. Sinele bazal; 2.3. Sinele central; 2.4. Sinele plastic; 2.5. Sinele extern; 2.6. Modelul neuroanatomic al Sinelui; 3. Modelul Sinelui în principalele orientări psihoterapeutice: 3.1. Sinele în orientările psihodinamice: Sinele în psihanaliza Freudiană; Sinele în psihanaliza Jungiană; Teoria lui Winnicott asupra Sinelui Adevărat şi Sinelui Fals; Modelul lui Stern a celor patru domenii ale Sinelui; Cele două domenii ale Sinelui descrise de Masterson); 3.2. Sinele în orientările cognitiv-comportamentale (Teoria învăţării sociale; Teoria comportamentală; Teoria cognitivă); 3.3. Sinele în orientările umanist-existenţiale (Analiza tranzacţională – Eric Berne; Logoterapia; Psihodrama; Psihoterapia Gestalt; Psihoterapia centrată pe persoană).

MODUL 4. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA I.

1. O clasificare a factorilor comuni în psihoterapie: relaţionali, transteoretici şi strategici; 2. Factorii comuni relaţionali în psihoterapie: 2.1. Alianţa terapeutică (2.1.1. Rupturile alianţei terapeutice); 2.2. Relaţia terapeutică (2.2.1. Construirea şi menţinerea relaţiei terapeutice; 2.2.2. Principii relaţionale în psihoterapie; 2.2.3. Modelul celor şase modalităţi ale relaţiilor – Clarkson şi Gilbert: alianţa terapeutică, relaţia transferenţială-contratransferenţială, relaţia reperatoare sau necesară din punct de vedere developmental, relaţia Eu-Tu sau relaţia reală, relaţia transpersonală şi relaţia reprezentaţională); 2.3. Variabila terapeut în psihoterapie (2.3.1. Empatia; 2.3.2. Acceptarea necondiţionată; 2.3.3. Autenticitatea; 2.3.4. Variabile profesionale; 2.3.5. Variabile demografice şi de diversitate; 2.3.6. Variabile de personalitate; 2.3.7. Dezvoltarea personală a psihoterapeutului; 2.3.8. Stilul de ataşament al terapeutului); 2.4. Variabila client în psihoterapie.

MODUL 5. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A II-A

1. Factorii comuni transteoretici în psihoterapie: 1.1. Motivaţia (1.1.1. Motivaţia intrinsecă şi extrinsecă; 1.1.2. Stabilirea scopurilor; 1.1.3. Locusul controlului; 1.1.4. Neajutorarea învăţată; 1.1.5. Motivaţia pentru schimbare şi stadiile schimbării în psihoterapie; 1.1.6. Teoria auto-determinării); 1.2. Placebo, speranţa şi expectanţa privitor la rezultatul psihoterapiei; 1.3. Experienţele de învăţare; 1.4. Întărirea eului; 1.5. Atribuirea rezultatului psihoterapiei.

MODUL 6. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A III-A

1. Factorii comuni strategici în psihoterapie: 1.1. Contextul terapeutic (1.1.1. Contractele în psihoterapie; 1.1.2. Condiţiile fundamentale pentru validitatea contractului terapeutic); 1.2. Ritualurile terapeutice; 1.3. Insight-ul cognitiv; 1.4. Experienţa emoţională corectivă; 1.5. Catharsis-ul / eliberarea emoţională; 1.6. Formularea cazului (1.6.1. Modelul integrativ strategic de formulare a cazului; 1.6.2. Studii de caz; 1.6.3. Dialogul strategic; 1.6.4. Contribuţia variatelor şcoli de psihoterapie la strategia psihoterapeutică); 1.7. Meta-modelul în psihoterapie; 1.8. Mitul terapeutic; 2. Tehnici esenţiale pentru psihoterapeutul începător; 3. Succesul şi eşecul în psihoterapie.

MODUL 7. AXA BIOLOGICĂ

 1. Formularea cazului pe axa biologică; 2. Genomul, epigenomul şi fenotipul; 3. Vulnerabilitatea şi rezilienţa genetică; 4. Schema corporală; 4.1. Distorsiuni ale schemei corporale; 5. Imaginea corporală; 5.1. Distorsiuni ale imaginii corporale în anorexia nervoasă; 5.2. Tulburarea dismorfismului corporal; 6. Hărţile mentale privitor la boală şi sănătate; 7. Mecanismele psihosomatice şi influenţa ataşamentului timpuriu; 8. Lucrul cu axa biologică.

MODUL 8. AXA COGNITIVĂ

 1. Formularea cazului pe axa cognitivă; 2. Proto-cogniţiile; 3. Hărţile cognitive: credinţele centrale, credinţele intermediare, gândurile automate, stilul explicativ; 4. Perfecţionismul; 5. Lucrul cu axa cognitivă.

MODUL 9. AXA EMOŢIONALĂ

 1. Formularea cazului pe axa emoţională; 2. Ataşamentul: 2.1. Formarea ataşamentului; 2.2. Stilul de ataşament; 2.3. Tipuri de ataşament la copil; 2.4. Tipuri de ataşament la adult; 2.5. Influenţa ataşamentului părinţilor asupra calităţii ataşamentului copilului; 2.6. Stilul de ataşament al clientului şi impactul asupra psihoterapiei; 2.7. Stilul de ataşament al psihoterapeutului şi impactul asupra psihoterapiei; 3. Emoţiile: 3.1. Afectele; 3.2. Emoţiile primare; 3.3. Emoţiile de bază; 3.4. Reglarea emoţională; 3.5. Expresia emoţională; 3.6. Alexitimia; 4. Intersubiectivitatea; 5. Condiţiile valorizării; 6. Lucrul cu axa emoţională.

MODUL 10. AXA PSIHODINAMICĂ. PARTEA 1

 1. Formularea cazului pe axa psihodinamică. 2. Subpersonalităţile sau părţile eului: 2.1. Părţile eului; 2.2. Consilierul interior sau “centrul”; 2.3. Modelul DNMS al părţilor eului; 2.4. Modelul sistemelor familiale interne; 2.5. Terapia părţilor eului (Hipnoza şi tehnica scaunului gol; Terapia părţilor eului conform cu Watkins şi Watkins; Gestionarea disocierii); 3. Stările eului: 3.1. Conceptul de stări ale eului; 3.2. Terapia stărilor eului (Tehnica “Copilul Interior”; Regresia de vârstă; Tehnica vizualizării teatrului; Strategia developmentală de satisfacere a nevoilor – DNMS).

MODUL 11. AXA PSIHODINAMICĂ. PARTEA A 2-A

 1. Transferul şi contratransferul: 1.1. Definiţia transferului; 1.2. Manifestările tipice ale transferului; 1.3. Modelul celor două triunghiuri (Malan şi Davanloo); 1.4. Modelul celor trei triunghiuri (Molnos); 1.5. Interpretarea transferului; 1.6. Definiţia contratransferului; 1.7. Manifestările tipice ale contratransferului; 1.8. Identificarea proiectivă; 1.9. Identitatea inconştientă; 1.7. Gestionarea contratransferului; 1.8. Interpretarea contratransferului; 1.9. Rezistenţa la contratransfer; 1.10. Transpunerile în act; 2. Jocurile psihologice: 2.1. Conceptul de jocuri psihologice; 2.2. Triunghiul dramatic; 2.3. Poziţiile de bază în viaţă; 3. Scenariul de viaţă: 3.1. Formarea credinţelor scenariului; 3.2. Menţinerea şi manifestarea credinţelor scenariului; 3.3. Nivelele scenariului; 3.4. Contrascenariul; 3.5. Lucrul cu scenariul în psihoterapie; 4. Lucrul cu visele în psihoterapie.

MODUL 12. AXA FAMILIALĂ

 1. Fomularea cazului pe axa familială. 2. Rolurile familiale: 2.1. Roluri familiale disfuncţionale; 2.2. Roluri parentale disfuncţionale; 3. Tipare familiale; 3.1. Structura familiei; 3.2. Diferenţierea sinelui în cadrul familiei; 3.3. Sistemele familiale; 4. Tehnici psihoterapeutice în lucrul cu axa familială: 4.1. Lucrul cu familiile în psihoterapie; 4.2. Genograma.

MODUL 13. AXA EXISTENŢIALĂ

 1. Formularea cazului pe axa existenţială; 2. Cele patru griji fundamentale; 2.1. Grijile existenţiale; 2.2. Angoasa de moarte; 2.3. Sensul vieţii; 2.4. Responsabilitatea / autonomia; 2.5. Izolarea existenţială; 3. Spiritualitatea şi psihoterapia; 4. Individuaţia/diferenţierea şi teoria minţii; 5. Vina existenţială; 6. Timpul şi gestionarea timpului; 6.1. Cronotipul; 6.2. Orientarea în timp; 6.3. Management-ul timpului; 7. Lucrul cu axa existenţială.

MODUL 14. PSIHANALIZA. FUNDAMENTE

 1. Psihanaliza ca psihologie a inconştientului; 2. Psihopatologia din perspectivă psihanalitică; 3. Elemente de tehnică psihanalitică.

            Sau

            PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ. MODELUL RELAȚIONAL (20 de ore)

Cuprins: 1. Relația terapeutică; 2. Alianța terapeutică; 3. Modele relaționale în psihoterapie.

MODUL 15. PSIHODRAMA. ASPECTE INTEGRATIVE

 1. Principiile psihodramei; 2. Aplicaţiile teoriei rolului în intervenţiile psihoterapeutice; 3. Creativitatea; 4. Spontaneitatea; 5. Jocurile imaginare; 6. Aspecte psihodinamice în psihodramă; 7. Integrarea psihodramei şi terapiei cognitiv-comportamentale; 8. O meta-teorie a psihodramei; 9. Factori terapeutici în psihodramă.

Sau

            PSIHOTERAPIA FAMILIEI ȘI CUPLULUI (20 de ore)

 1. Modele ale psihoterapiei familiale și de cuplu; 2. Intervenții specifice în psihoterapia de cuplu și familie.

MODUL 16. PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ. FUNDAMENTE

 1. Paradigma cognitiv-comportamentală; 2. Conceptualizarea clinică în CBT; 3. Tehnici fundamentale în psihoterapia cognitiv-comportamentală; 4. Importanţa relaţiei terapeutice în atingerea obiectivelor de tratament; 5. Factori validaţi ştiinţific care caracterizează relaţia terapeutică de tip cognitiv-comportamental.

Sau

            PSIHOLOGIE CLINICĂ

 1. Modele de sanogeneză şi patogeneză; 2. Diagnosticul şi evaluarea clinică; 3. Paradigme de cercetare în psihologia clinică.

MODUL 17. PSIHOTERAPIA POZITIVĂ. FUNDAMENTE

 1. Principii fundamentale în psihoterapia pozitivă; 2. Dimensiunile psihoterapiei pozitive; 3. Centrarea pe emoţii; 4. Strategia de tratament integral în cinci etape; 5. Utilizarea poveştilor în psihoterapie.

MODUL 18. ABILITĂŢI ARGUMENTATIVE ÎN PSIHOTERAPIE

 1. Structura semantică a psihoterapiei: 1.1. Structurile de suprafaţă şi structurile profunde; 1.2. Tipare ale limbajului psihoterapeutic; 2. Accesarea structurilor profunde în discursul clientului: 2.1. Eliminările; 2.2. Transformarea proceselor în evenimente; 2.3. Formularea corespunzătoare din punct de vedere semantic; 3. Formularea în psihoterapie: 3.1. Antrenamentul asertivităţii; 3.2. Reformularea; 3.3. Reflectarea sentimentelor; 3.4. Întrebările de clarificare; 3.5. Sugerarea soluţiilor prin evidenţierea excepţiilor; 3.6. Abstract versus concret; 4. Tranzacţiile; 5. Redefinirile; 6. Canalele de comunicare; 6.1. Caracteristicile adaptărilor de personalitate; 6.2. Uşile de contact în terapie; 6.3. Canalele de comunicare; 7. Comunicarea verbală şi non-verbală; 7.1. Canalele de ieşire; 7.2. Comunicarea non-verbală; 8. Tehnicile hipnotice; 8.1. Tehnici de inducţie hipnotică; 8.2. Sugestiile hipnotice; 8.3. Limbajul hipnotic; 8.4. Structura intervenţiei hipnoterapeutice; 8.5. Hipnoanaliza.

MODUL 19. CERCETAREA ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ

 1. Perspective asupra cercetării: Practicianul intuitiv; Prcticianul cercetător; Cercetătorul aplicativ; Practica bazată pe dovezi ştiinţifice; 2. Cercetarea cantitativă versus cercetarea calitativă; 3. Măsurătorile cantitative; 3.1. Procesul de măsurare; 3.2. Fundamentele metodelor cantitative; 3.3. Teoria psihometrică; 4. Cercetarea calitativă; 4.1. Abordările fenomenologice; 4.2. Abordările social-constructiviste; 4.3. Analiza discursivă; 4.4. Analiza narativă; 4.5. Teoria fundamentată pe practică/ teoria întemeiată empiric (grounded theory); 4.6. Modelul relaţional în cercetare; 4.7. Metodele etnografice; 4.8. Interviul integrativ strategic în cercetarea calitativă; 5. Analiza calitativă a datelor.

MODUL 20. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ A COPILULUI

 1. Dezvoltarea copilului; 1.1. Nevoile fundamentale ale copilului; 1.2. Dezvoltarea sinelui; 1.3. Stadiile dezvoltării copilului; 2. Psihopatologia copilului: 2.1. Tulburările psihologice la copil; 2.2. Balbismul; 2.3. Enurezisul nocturn; 2.4. Encoprezisul; 2.5. Coşmarurile; 2.6. Anxietatea; 3. Psihoterapia copilului; 3.1. Relaţia client-psihoterapeut în psihoterapia copilului; 3.2. Scopurile psihoterapiei copilului; 3.3. Psihoterapia prin joc; 3.4. Jocul în lada de nisip; 3.5. Hipnoterapia copilului; 3.6. Basmele şi utilizarea lor în psihoterapie; 3.7. Tratamentul psihologic folosind tehnica “Harry”; 4. Programul “Şcoala Vrăjitorilor”; 4.1. Un basm terapeutic: şcoala vrăjitorilor; 4.2. Structură; 4.3. Fundamente teoretice; 4.4. Aplicabilitate; 4.5. Intervenţii psihoterapeutice; 4.6. Fundamentarea teoretică a intervenţiilor.

ANII IV-V DE FORMARE

MODUL 21. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DEPRESIVE

 1. Diagnosticul conform DSM5 al tulburărilor depresive 1.1. Definiţia şi descrierea depresiei, 1.2. Criterii diagnostice, 1.3. Simptomele episodului depresiv major, 1.4. Tipuri de episoade depresive, 1.5. Tulburările depresive funcţie de severitate, 1.6. Prevalenţa şi evoluţia depresiei; 2. Teorii asupra depresiei; 2.1. Teorii biologice asupra depresiei; 2.2. Teorii psihologice asupra depresiei; 3. Psihoterapia cognitiv-comportamentală a depresiei: 3.1. Modelul teoretic cognitiv, 3.2. Triada cognitivă în depresia persistentă, 3.3. Schemele depresogene, 3.4. Terapia cognitivă a depresiei, 3.5. Modelul cognitiv-comportamental în tratamentul depresiei, 3.6. Tratamentul centrat pe scheme al depresiei, 3.7. Aplicabilitatea CBT; 4. Hipnoterapia depresiei: 4.1. Întărirea eului, 4.2. Tratamentul simptomelor somatice şi al durerii; 5. Programe complexe de tratament a depresiei: 5.1. Psihoterapia depresiei după Yapko, 5.2. Psihoterapia depresiei după Alladin; 6. Psihoterapia interpersonală a depresiei: 6.1. Principiile psihoterapiei interpersonale în tratamentul depresiei, 6.2. Fazele tratamentului în psihoterapia interpersonală a depresiei; 7. Psihoterapia integrativă în tratamentul depresiei: 7.1. Recomandările generale ale modelului integrativ, 7.2. Modelul integrativ în tratamentul depresiei după Hayes şi Newman; 8. Psihoterapia integrativă strategică în tratamentul depresiei

MODUL 22. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE ANXIETATE

 1. Teorii asupra anxietăţii: 1.1. Anxietatea ca produs al învăţării, 1.2. Teoria psihanalitică asupra anxietăţii, 2. Tulburarea de panică şi agorafobia: 2.1. Simptomatologie, 2.2. Factori genetici şi biologici, 2.3. Cauzele atacului de panică, 2.4. Psihoterapia cognitiv-comportamentală a tulburării de panică, 2.5. Psihoterapia strategică de scurtă durată pentru agorafobie; 3. Tulburările fobice: 3.1. Modelul strategic de scurtă durată pentru tulburările fobice.

MODUL 23. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE COMPORTAMENT ALIMENTAR 1. Clasificarea şi diagnosticul tulburărilor de comportament alimentar: 1.1. Pica, 1.2. Tulburarea de ruminaţie, 1.3. Tulburarea de aport alimentar evitant sau restrictiv, 1.4. Anorexia nervoasă, 1.5. Bulimia nervoasă, 1.6. Mâncatul compulsiv, 1.7. Alte tulburări de comportament alimentar, 1.8. Tulburări de hrănire şi comportament alimentar nespecificate; 2. Modele teoretice în tulburările de comportament alimentar: 2.1. Ataşamentul, 2.2. Modelul cognitiv-comportamental, 2.3. Teoriile socio-culturale, 2.4. Factorii emoţionali şi de personalitate, 2.5. Modelul integrativ strategic în tulburările de comportament alimentar; 3. Psihoterapia tulburărilor de comportament alimentar: 3.1. Interviul motiaţional şi psihoterapia transteoretică, 3.2. Psihoterapia cognitiv-comportamentală, 3.3. Psihoterapia interpersonală, 3.4. Psihoterapia comportamentală dialectică (DBT), 3.5. Psihoterapia analitică cognitivă, 3.6. Psihoterapia familială, 3.7. Hipnoterapia, 3.8. Psihoterapia integrativă strategică.

MODUL 24. PSIHOTERAPIA SPECTRULUI SCHIZOFRENIEI

 1. Istoricul schizofreniei; 2. Spectrul schizofreniei: 2.1. Trăsăturile tulburărilor din spectrul schizofreniei, 2.2. Evaluarea simptomelor şi a semnelor clinice în psihoze; 3. Diagnosticul şi simptomatologia tulburărilor din spectrul schizofreniei: 3.1. Tulburarea de personalitate schizotipală, 3.2. Tulburarea delirantă, 3.3. Tulburarea psihotică scurtă, 3.4. Tulburarea schizofreniformă, 3.5. Schizofrenia, 3.6. Tulburarea schizoafectivă, 3.7. Tulburarea psihotică indusă de substanţe sau medicaţie, 3.8. Tulburarea psihotică datorată unei boli medicale, 3.9. Catatonia, 3.10. Alte tulburări specificate ale spectrului schizofreniei şi alte tulburări psihotice, 3.11. Spectrul nespecificat al schizofreniei; 4. Neurobiologia schizofreniei: 4.1. Genomul; 4.2. Epigenomul, 4.3. Vulnerabilitatea, 4.4. Markeri biologici, 4.5. Mecanisme biochimice, 4.6. Fenotipul; 5. Tratamentul medicamentos în schizofrenie; 6. Psihoterapia schizofreniei: 6.1. Psihoterapia cognitiv-comportamentală, 6.2. Psihoterapia centrată pe persoană, 6.3. Psihoterapia prin modificarea meta-cogniţiilor, 6.4. Psihoterapia familială, 6.5. Psihoterapia prin rezolvarea de probleme, 6.6. Intervenţii pentru creşterea complianţei la medicaţie, 6.7. Psihoterapia narativă; 6.8. Art-terapia, 6.9. Psihoterapia transpersonală; 6.10. Recomandările PORT pentru tratamentul schizofreniei, 6.11. Psihoterapia integrativă, 6.12. Psihoterapia integrativă strategică.

MODUL 25. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE

 1. Tulburările de personalitate-generalităţi; 2. Grupul A de tulburări de personalitate- diagnostic şi simptome: 2.1. Tulburarea de personalitate paranoidă; 2.2. Tulburarea de personalitate schizoidă, 2.3. Tulburarea de personalitate schizotipală; 3. Grupul B de tulburări de personalitate- diagnostic şi simptome: 3.1. Tulburarea de personalitate antisocială, 3.2. Tulburarea de personalitate borderline, 3.3. Tulburarea de personalitate histrionică, 3.4. Tulburarea de personalitate narcisistă; 4. Grupul C de tulburări de personalitate – diagnostic şi simptome: 4.1. Tulburarea de personalitate evitantă, 4.2. Tulburarea de personalitate dependentă, 4.3. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă; 5. Alte tulburări de personalitate: 5.1. Schimbările de personalitate datorate unei boli medicale, 5.2. Alte tulburări de personalitate specificate şi nespecificate; 6. Tulburările de personalitate de-a lungul unui continuum conform cu DSM5: 6.1. Criteriile generale pentru tulburare de personalitate, 6.2. Tulburarea de personalitate antisocială, 6.3. Tulburarea de personalitate evitantă, 6.4. Tulburarea de personalitate borderline, 6.5. Tulburarea de personalitate narcisistă, 6.6. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, 6.7. Tulburarea de personalitate schizotipală; 7. Psihoterapia tulburărilor de personalitate: 7.1. Psihoterapia interpersonală reconstructivă, 7.2. Tratamentul adaptărilor de personalitate prin psihoterapia prin redecizie, 7.3. Psihoterapia comportamentală dialectică (DBT), 7.4. Psihoterapia psihodinamică scurtă, 7.5. Psihoterapia psihanalitică, 7.6. Psihoterapia cognitiv-comportamentală, 7.7. Psihoterapia integrativă centrată pe scheme; 8. Aspecte particulare ale psihoterapiei tulburărilor de personalitate: 8.1. Pshoterapia tulburării de personalitate antisocială, 8.2. Psihoterapia tulburării de personalitate evitante, 8.3. Psihoterapia tulburării de personalitate obsesiv-compulsive, 8.4. Psihoterapia tulburării de personalitate dependente, 8.5. Psihoterapia tulburării de personalitate histrionice, 8.6. Psihoterapia tulburării de personalitate narcisiste, 8.7. Psihoterapia tulburării de personalitate schizoide, 8.8. Psihoterapia tulburării de personalitate schizotipale, 8.9. Psihoterapia tulburării de personalitate paranoide, 8.10. Psihoterapia tulburării de personalitate borderline.

MODUL 26. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE SOMN

 1. Somnul normal: 1.1. Stadiile somnului; 1.2. Durata somnului, 1.3. Funcţiile somnului; 2. Insomnia: 2.1. Diagnostic şi simptome, 2.2. Psihoterapia în insomnie, 2.3. Insomnia familială fatală; 3. Alte tulburări de somn care pot fi tratate psihoterapeutic: 3.1. Bruxismul în timpul somnului, 3.2. Teroarae nocturnă; 4. Visele şi interpretarea viselor: 4.1. Visele şi somnul, 4.2. Neurobiologia viselor, 4.3. Teorii privitor la activarea viselor, 4.4. Creierul şi visele. Funcţia viselor, 4.5. Teorii asupra viselor şi interpretarea lor, 4.6. Analiza viselor, 4.7. Modelul DCT în interpretarea viselor, 4.8. Interpretarea Jungiană a viselor

MODUL 27. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR ADICTIVE

 1. Modelele psihologice ale dependenței; 2. Tulburările în legătură cu o substanţă: 2.1. Dependenţa de o substanţă, 2.2. Abuzul de o substanţă, 2.3. Intoxicaţia cu o substanţă, 2.4. Abstinenţa de o substanţă; 3. Alcoolul: 3.1. Dependenţa de alcool, 3.2. Abuzul de alcool, 3.3. Intoxicaţia alcoolică, 3.4. Abstinenţa de alcool, 3.5. Simptomatologia tulburărilor induse de alcool; 3.6. Planul de tratament în alcoolism; 4. Amfetamina: 4.1. Dependenţa de amfetamină, 4.2. Abuzul de amfetamină, 4.3. Intoxicaţia cu amfetamină, 4.4. Abstinenţa de amfetamină, 4.5. Simptome ale tulburărilor induse de amfetamină; 5. Canabisul: 5.1. Dependenţa de canabis, 5.2. Abuzul de canabis, 5.3. Intoxicaţia cu canabis, 5.4. Simptome ale tulburărilor induse de canabis; 6. Cocaina: 6.1. Dependenţa de cocaină, 6.2. Abuzul de cocaină, 6.3. Intoxicaţia cu cocaină, 6.4. Abstinenţa de cocaină, 6.5. Simptome ale tulbburărilor induse de cocaină; 7. Halucinogenele: 7.1. Dependenţa de halucinogene, 7.2. Abuzul de halucinogene, 7.3. Intoxicaţia cu halucinogene, 7.4. Tulburarea de percepţie persistent halucinogenă, 7.5. Simptomatologia tuburărilor induse de halucinogene; 8. Inhalantele: 8.1. Dependenţa de inhalante, 8.2. Abuzul de inhalante, 8.3. Intoxicaţia cu inhalante, 8.4. Simptomatologia tulburărilor induse de inhalante; 9. Opiaceele: 9.1. Dependenţa de opiacee; 9.2. Intoxicaţia cu opiacee; 9.3. Abstinenţa de opiacee, 9.4. Simptomatologia tulburărilor produse de opiacee; 10. Tratamentul consumului de droguri; 11. Nicotina/ Fumatul: 11.1. Dependenţa de nicotină, 11.2. Abstinenţa de nicotină, 11.3. Simptomatologia tulburărilor produse de nicotină; 12. Jocul de noroc patologic.

MODUL 28. PSIHOSOMATICA

 1. Psihosomatica – definiţie şi istoric; 2. Evaluarea factorilor psihologici care afectează vulnerabilitatea individuală la somatizare; 3. Tulburările somatoforme: 3.1. Tulburarea de somatizare, 3.2. Ipohondria, 3.3. Tulburarea de conversie, 3.4. Dismorfismul corporal, 3.5. Tulburarea durerii, 3.6. Sindromul Munchausen, 3.7. Simularea bolii; 4. Psihocardiologia; 5. Psihodermatologia; 5.1. Bolile cutanate delirante; 5.2. Tulburări psihiatrice cu consecinţe dermatologice, 5.3. Boli dermatologice agravate de factori psihologici; 6. Psihoendocrinologia: 6.1. Diabetul zaharat, 6.2. Oboseala, 6.3. Fibromialgia; 7. Psihogastroenterologia: 7.1. Sindromul de colon iritabil; 8. Psihopneumologia: 8.1. Astmul bronşic; 9. Psiho-oncologia; 10. Interpretarea psihodinamică a bolilor psihosomatice.

MODUL 29. PSIHOSEXOLOGIA

 1. Psihodiagnostic şi evaluare clinică; 1.1. Ciclul răspunsului sexual uman; 1.2. Dorinţa sexuală diminuată; 1.3. Aversiunea sexuală; 1.4.Tulburarea de excitaţie sexuală a femeii; 1.5. Tulburarea de erecţie a bărbatului; 1.6. Tulburarea de orgasm a femeii; 1.7. Tulburarea de orgasm a bărbatului (ejacularea tardivă); 1.8. Ejacularea precoce; 1.9. Dispareunia; 1.10. Vaginismul; 1.11. Parfiliile; 1.12. Tulburarea de identitate sexuală; 2. Psihoterapia difuncţiilor sexuale: 2.1. Psihoterapia sexuală; 2.2. Modele comportamentale în psihoterapia disfuncţiilor sexuale; 2.3. Psihoterapia cognitiv-comportamentală; 2.4. Programarea neuro-lingvistică; 2.5. Psihoterapia familială; 2.6. Psihoterapia narativă; 2.7. Hipnoterapia; 3. Dependenţa de sex.

MODUL 30. PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR INDUSE DE TRAUME ȘI STRESORI ȘI A TULBURĂRILOR DISOCIATIVE

 1. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor induse de traume și stresori; 1.1. Tulburarea reactivă de atașament; 1.2. Sindromul de stres post-traumatic; 1.3. Tulburarea acută de stres; 1.4. Tulburările de adaptare; 2. Psihoterapia sindromului de stres post-traumatic; 2.1. Principii generale în tratamentul sindromului de stres post-traumatic; 2.2. Psihoterapia familială și de cuplu; 2.3. Tratamentul psihodinamic; 2.4. Intervențiile imediate post-traumă; 2.5. Abordările cognitiv-comportamentale; 2.6. Programe complexe de tratament; 3. Diagnosticul și simptomatologia tulburărilor disociative; 3.1. Tulburarea de identitate disociativă; 3.2. Amnezia disociativă; 3.3. Tulburarea de depersonalizare/derealizare; 4. Tratmanetul tulburării de identitate disociativă.

Programul de dezvoltare personala

MODUL 1 DP.  Calităţile  psihoterapeutului

MODUL 2DP. Succesul şi eşecul în psihoterapie

MODUL 3DP. Valorile psihoterapeutului. Nevoile psihologice fundamentale

MODUL 4DP. Inteligenţa emoţională şi utilizarea creativităţii

MODUL 5DP. Gestionarea timpului

MODUL 6DP. Gestionarea stres-ului şi gestionarea schimbării

MODUL 7DP. Imaginea de sine, stima de sine şi imaginea corporală

MODUL 8DP. Ruşinea, disocierea şi relaţia terapeutică

MODUL 9DP. Dragostea şi ataşamentul

MODUL 10DP. Încrederea în sine a psihoterapeutului şi succesul psihoterapiei

MODUL 11 DP. Transferul şi contratransferul

MODUL 12 DP. Dezvoltarea personală şi profesională continuă în psihoterapie

Supervizarea

Supervizarea se centrează asupra consolidării integrării teoriei şi practicii, precum şi dezvoltării unei atitudini profesionale. Psihoterapeuţii în supervizare au ocazia de insight privior la propria activitate clinică, precum şi oportunitatea de a descoperi ceea ce fac bine deja şi ceea ce pot înlocui sau îmbunătăţi. Supervizarea implică respect faţă de cunoştinţele supervizatului şi subliniază modul în care experienţa supervizatului este relevantă în practica sa profesională.

Etapa superioara: Formarea formatorilor si supervizorilor

Teorie si aplicatii practice

MODUL 1S. EDUCAŢIA ADULŢILOR ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

MODUL 2S. METODE ŞI TEHNICI DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE. PARTEA I

MODUL 3S. METODE ŞI TEHNICI DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE. PARTEA A II-A

MODUL 4S. TEHNICI DE COMUNICARE FOLOSITE ÎN PROCESUL FORMĂRII

MODUL 5S. DINAMICA DE GRUP

MODUL 6S. RELAŢIA DE FORMARE ŞI SUPERVIZARE

MODUL 7S. MODELE DE SUPERVIZARE

MODUL 8S. INTERVENŢII ÎN SUPERVIZARE

MODUL 9S. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN FORMARE ŞI SUPERVIZARE

MODUL 10S. FORMAREA FORMATORILOR ŞI SUPERVIZORILOR

%d bloggers like this: