Examen pentru trecerea la treapta de psihoterapeut sub supervizare

Examenul pentru trecerea la treapta de psihoterapeut sub supervizare specialitatea psihoterapie integrativa

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

 

Nota: In situatii bine argumentate (boala, maternitate, deces in familie, etc) va puteti prezenta la examen cu un alt grup de formare. Persoanele care nu au sustinut examenul din anul 1 sau au sustinut acest examen la mai mult de un an de la data stabilita a examenului de anul 1 nu se vor putea prezenta la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut sub supervizare decat la interval de cel putin 6 luni de la data stabilita pentru grupul de formare de care apartin. Promovarea examenului pentru psihoterapeut sub supervizare este obligatoriu pentru a intra in ciclul II de formare.

Partea practica:

Examenul practic se desfasoara prin analizarea si propunerea de interventii pentru un caz clinic.  Candidatii au la dispozitie o ora  pentru pregatirea formularii cazului (diagnosticul integrativ strategic) si propunerea de interventii.

Candidatii vor trebui de asemenea sa prezinte o tehnica de interventie desemnata de examinator(i) (de exemplu: o tehnica de intarire a eului, sau tehnica sculptura familiala, tehnica invata pe altii, tehnica filmului, genograma, etc).

Partea teoretica:

Examenul teoretic consta din 3 subiecte din cele de mai jos.  Fiecare candidat va extrage 3 bilete de examen. Timpul alocat examenului teoretic: 3 ore.

A. Psihoterapie integrativă strategică. Teorie și aplicații practice – Oana Maria Popescu și Loredana Ileana Vîșcu, ed. Liber Mundi, București, 2016

 1. Psihoterapia multimodală (Arnold Lazarus) (fără tehnicile de bază utilizate în psihoterapia multimodală)
 2. Tehnicile de bază utilizate în psihoterapia multimodală
 3. Selecția sistematizată a tratamentului
 4. Modelul Beitman al predicțiilor viitoare
 5. Strategia clinică informată
 6. Modelul trans-teoretic (fără modelul trans-teoretic revizuit)
 7. Psihodinamica ciclică relațională
 8. Psihoterapia psihodinamică asimilativă
 9. Psihoterapia integrativă relațională (modelul Gilbert-Orlans)
 10. Modelul contactului în relație
 11. Psihoterapia multiteoretică
 12. Sinele bazal
 13. Sinele central
 14. Sinele plastic
 15. Sinele extern
 16. Cele șase axe psihologice
 17. Sinele în orientările psihodinamice (Freud și Jung)
 18. Teoria lui Winnicott asupra Sinelui adevărat și a sinelui fals
 19. Modelul lui Stern și a lui Masterson privitor la Sine
 20. Sinele în orientările cognitiv-comportamentale
 21. Sinele în abordarea Gestalt și în psihoterapia centrată pe persoană
 22. Genotipul și fenotipul
 23. Vulnerabilitatea și reziliența genetică
 24. Schema corporală
 25. Imaginea corporală
 26. Schemele mentale despre boală și sănătate
 27. Mecanismele psihosomatice
 28. Diagnosticul pe axa biologică
 29. Schemele și hărțile cognitive
 30. Perfecționismul
 31. Diagnosticul pe axa cognitivă
 32. Tratamentul psihoterapeutic pe axa cognitivă
 33. Emoțiile bazale și emoțiile primare
 34. Reglarea și expresia emoțională
 35. Vina nevrotică și reprimarea emoțiilor
 36. Formarea atașamentului
 37. Stilul de atașament
 38. Atașamentul adulților și efectele acestuia asupra atașametnului copiiilor
 39. Intersubiectivitatea
 40. Diagnosticul pe axa emoțională
 41. Tratamentul psihoterapeutic pe axa emoțională
 42. Părțile eului
 43. Modelul strategiei developmentale de satisfacere a nevoilor
 44. Modelul sistemelor familiale interne
 45. Stările eului
 46. Scenariul de viață
 47. Contrascenariul
 48. Injuncțiile
 49. Definiția și manifestările transferului
 50. Definiția și manifestările contratransferului
 51. Identificarea proiectivă și identitatea inconștientă
 52. Transpunerile în act
 53. Jocurile psihologice
 54. Diagnosticul pe axa psihodinamică
 55. Terapia părților eului
 56. Terapia stărilor eului
 57. Lucrul cu scenariul în psihoterapie
 58. Rolurile familiale
 59. Tiparele transgeneraționale
 60. Structura familiei
 61. Diferențierea sinelui în cadrul familiei
 62. Teoria minții
 63. Individuația/diferențierea
 64. Imortalitatea simbolică și păstrarea identității după moarte
 65. Sensul vieții
 66. Ceasul biologic și cronotipul
 67. Urgența și perspectiva timpului
 68. Psihopatologia timpului
 69. Diagnosticul pe axa existențială
 70. Tratamentul psihoterapeutic pe axa existețială

B. Factorii comuni in psihoterapie. Abordarea integrativa strategica– Oana Maria Popescu si Loredana Ileana Viscu, in curs de publicare

 

accpi absolvire

%d bloggers like this: