Examen pentru trecerea la treapta de psihoterapeut sub supervizare

Examenul pentru trecerea la treapta de psihoterapeut sub supervizare specialitatea psihoterapie integrativa

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Nota: In situatii bine argumentate (boala, maternitate, deces in familie, etc) va puteti prezenta la examen cu un alt grup de formare. Persoanele care nu au sustinut examenul din anul 1 sau au sustinut acest examen la mai mult de un an de la data stabilita a examenului de anul 1 nu se vor putea prezenta la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut sub supervizare decat la interval de cel putin 6 luni de la data stabilita pentru grupul de formare de care apartin. Promovarea examenului pentru psihoterapeut sub supervizare este obligatoriu pentru a intra in ciclul II de formare.

Partea practica:

Examenul practic se desfasoara prin analizarea si propunerea de interventii pentru un caz clinic.  Candidatii au la dispozitie o ora  pentru pregatirea formularii cazului (diagnosticul integrativ strategic) si propunerea de interventii.

Candidatii vor trebui de asemenea sa prezinte o tehnica de interventie desemnata de examinator(i) (de exemplu: o tehnica de intarire a eului, sau tehnica sculptura familiala, tehnica invata pe altii, tehnica filmului, genograma, etc).

Partea teoretica: consta din 3 subiecte din lista de mai jos (examen scris)

Bibliografie obligatorie:

A. Psihoterapie integrativă strategică. Teorie și aplicații practice- Oana Maria Popescu & Loredana Ileana Vîșcu, 2016, ed. Liber Mundi

B. Studii în psihoterapia integrativă strategică- Loredana Ileana Vîșcu & Oana-Maria Popescu, 2017, ed. Pro Universitaria

C. Factorii comuni în psihoterapie. Perspectiva integrativ-strategică- Oana Maria Popescu & Loredana Ileana Vîșcu, 2017, ed. Pro Universitaria

Subiecte examen:

A. Psihoterapie integrativă strategică. Teorie și aplicații practice– Oana Maria Popescu & Loredana Ileana Vîșcu, 2016, ed. Liber Mundi

1. Terapia multimodală (fără tehnicile de bază utilizate în terapia multimodală) pg. 27-30
2. Tehnicile de bază utilizate în terapia multimodală pg. 30-36
3. Selecția sistematizată a tratamentului pg. 39-43
4. Modelul Beitman al predicțiilor viitoare pg. 44-46
5. Modelul trans-teoretic pg. 52-58
6. Modelul contactului în relație pg. 68-70
7. Sinele bazal pg. 84-89
8. Sinele central pg. 89-91
9. Sinele plastic pg.91-92
10. Sinele extern pg. 92-93
11. Modelul neuroanatomic al Sinelui pg. 93-96
12. Cele șase axe psihologice pg. 97-102
13. Sinele în orientările psihodinamice pg. 103-109
14. Sinele în orientările cognitiv-comportamentale pg. 109-111
15. Sinele în orientările umanist-existențiale pg. 111-117
16. Genomul și epigenomul pg. 118-123
17. Vulnerabilitatea și reziliența genetică pg. 123-125
18. Schema corporală pg. 125-128
19. Imaginea corporală pg. 128-132
20. Mecanismele psihosomatice pg. 143-147
21. Diagnosticul pe axa biologică pg. 147-151
22. Proto-cognițiile pg. 157-158
23. Schemele și hărțile cognitive pg. 158-162
24. Perfecționismul pg. 162-164
25. Tratamentul psihoterapeutic pe axa cognitivă pg. 166-169
26. Emoțiile bazale și emoțiile primare pg. 172-176
27. Reglarea emoțională pg. 176-178
28. Expresia emoțională pg. 179-180
29. Vina nevrotică pg. 180-182
30. Formarea atașamentului pg. 185-188
31. Tipuri de atașament la copil pg. 189-193
32. Atașamentul adulților și efectele acestuia asupra atașamentului copiiilor pg. 194-198
33. Tratamentul psihoterapeutic pe axa emoțională pg. 201-203
34. Părțile eului pg. 210-215
35. Modelul strategiei developmentale de satisfacere a nevoilor pg. 215-217
36. Modelul sistemelor familiale interne pg. 217-220
37. Stările eului pg. 223-224
38. Scenariul de viață pg. 225-229
39. Contrascenariul și diferențele între scenariu și contrascenariu pg. 229-232
40. Injuncțiile pg. 232-236
41. Transferul și manifestările transferului pg. 240-241
42. Contratransferul pg. 244-249
43. Transpunerile în act pg. 249-253
44. Jocurile psihologice pg. 257-266
45. Terapia părților eului pg. 270-279
46. Rolurile familiale pg. 298-302
47. Tiparele transgeneraționale pg. 302-304
48. Structura familiei pg. 304-307
49. Diferențierea sinelui în cadrul familiei pg. 307-310
50. Teoria minții pg. 319-320
51. Angoasa de moarte pg. 323-330
52. Sensul vieții pg. 330-333
53. Ceasul biologic și cronotipul pg. 341-342
54. Psihopatologia timpului pg. 354-360
55. Înclinația spre spiritualitate pg. 361-364
56. Tratamentul psihoterapeutic pe axa existențială pg. 366-367

B. Studii în psihoterapia integrativă strategică– Loredana Ileana Vîșcu & Oana-Maria Popescu, 2017, ed. Pro Universitaria

57. Formula primelor experiențe umane pg. 10-28
58. Perspectiva psihoterapiei integrativă strategică în didactogenii pg. 48-67

C. Factorii comuni în psihoterapie. Perspectiva integrativ-strategică- Oana Maria Popescu & Loredana Ileana Vîșcu, 2017, ed. Pro Universitaria

59. Rezistența clientului la schimbare pg. 32-37
60. Gestionarea rezistenței la schimbare pg. 37-39
61. Tipurile de motivație pg. 39-43
62. Motivația pentru schimbare și stadiile schimbării în psihoterapie pg. 43-45
63. Motivația și procesul schimbării pg. 45-47
64. Intervenții terapeutice pentru creșterea motivației pentru schimbare pg. 50-53
65. Dezvoltarea sinelui clientului pg. 57-60
66. Conceptul de stimă de sine pg. 61-64
67. Tipuri de stimă de sine pg. 64-66
68. Auto-eficacitatea și neajutorarea învățată pg. 66-69
69. Lucrul cu stima de sine scăzută pg. 73-74
70. Empatia pg. 93-96
71. Acceptarea necondiționată pg. 96-98
72. Variabilele profesionale care țin de psihoterapeut pg. 100-104
73. Alianța terapeutică pg. 113-131
74. Construirea alianței terapeutice și rupturile alianței pg. 131-137
75. Repararea rupturilor alianței pg. 138-140
76. Relația terapeutică pg. 142-150
77. Contextul terapeutic pg. 153-156
78. Diagnosticul categorial și diagnosticul dimensional pg. 172-177
79. Diagnosticul proiectiv (fără TAT) pg. 177-198
80.Întărirea eului pg. 202-205
81. Procesarea emoțională pg. 207-211
82. Experiențele de învățare pg. 216-218
83. Ritualurile și tehnicile terapeutice pg. 219-222

 

accpi absolvire

%d bloggers like this: