Programa formarii in coaching

Formarea teoretico-aplicativa in coaching integrativ strategic 

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN COACHING (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Istoricul coaching-ului; 2. Definiţia coaching-ului; 3. Tipuri de coaching: 3.1. Coaching pentru viață (life coaching); 3.2. Coaching pentru carieră; 3.3. Coaching organizațional; 3.4. Co-coaching; 3.5. Coaching pentru afaceri și executiv; 3.6. Coaching pentru relații; 4. Diferențele dintre coaching, consilierea psihologică și psihoterapie; 5. Modele de coaching: 5.1. Teoria sistemelor; 5.2. Programarea neurolingvistică; 5.3. Analiza tranzacțională; 5.4. Modelul Gestalt; 5.5. Psihodrama; 5.6. Teoria cognitiv-comportamentală; 5.7. Modelul psihodinamic; 5.8. Modelul integrativ strategic.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Markerii pentru centrarea pe dimensiuni (Brooks-Harris, 2009); Strategii de coaching (Brooks-Harris, 2009); Tehnica „Învaţă pe alţii” (Dilts şi DeLozier, 2000); Multiculturalitatea în coaching (Yvey şi Brooks-Harris, 2005).

MODUL 2. TEME ȘI PROBLEME UZUALE ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Teme și probleme uzuale în coaching-ul individual: 1.1. Abilitățile și performanța; 1.2. Dezvoltarea personală; 1.3. Leadership-ul; 1.4. Căutarea sensului vieții; 1.5. Deficite motivaționale; 1.6. Orientarea profesională; 1.7. Dificultăți de comunicare; 1.8. Dificultăți de relaționare interpersonală; 1.9. Anxietatea de performanță; 2. Procesul de coaching; 3. Variabila client; 4. Variabila coach; 5. Interviul și evaluarea.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Interviu și evaluare în coaching.

MODUL 3. COACHING-UL INTEGRATIV STRATEGIC (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Definirea problemei / domeniului în care clientul are nevoie de ajutor: 1.1. Modelul integrativ strategic; 1.2. Domeniul cognitiv; 1.3. Domeniul emoțional; 1.4. Domeniul dinamicii interne; 1.5. Domeniul social, familial și ocupațional; 1.6. Domeniul existențial; 1.7. Domeniul comportamental; 2. Procesul de coaching individual: 2.1. Explorarea situației actuale; 2.2. Imaginarea viitorului; 2.3. Explorarea, testarea și stabilirea scopurilor; 2.4. Acțiunea; 2.5. Temele de casă; 2.6. Confruntarea rezistențelor; 3. Intervenții și tehnici de bază în coaching: 3.1. Întrebările și confruntarea; 3.2. Clarificarea; 3.3. Recadrarea; 3.4. Feed-back-ul; 3.5. Imageria ghidată; 3.6. Utilizarea metaforelor.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Definirea problemei/domeniului în care clientul are nevoie de ajutor; Intervenții și tehnici de bază în coaching.

MODUL 4. RELAȚIA DE COACHING (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Relația de coaching în context: 1.1. Alianța de coaching; 1.2. Rupturile alianței și gestionarea lor; 1.3. Construirea și menținerea relației de coaching; 1.4. Principii relaționale în coaching; 1.5. Co-crearea relației de coaching; 1.6. Modelul celor şase modalităţi ale relaţiilor – Clarkson şi Gilbert: alianţa de coaching, relaţia transferenţială-contratransferenţială, relaţia reperatoare sau necesară din punct de vedere developmental, relaţia Eu-Tu sau relaţia reală, relaţia transpersonală şi relaţia reprezentaţională; 2. Variabila coach: 2.1. Empatia; 2.2. Acceptarea necondiţionată; 2.3. Autenticitatea; 2.4. Variabile profesionale; 2.5. Variabile demografice şi de diversitate; 2.6. Variabile de personalitate; 2.7. Dezvoltarea personală în coaching; 2.8. Stilul de ataşament; 2.4. Variabila client în coaching.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Studii de caz; Construirea relaţiei de coaching; Explorarea fenomenelor de transfer şi contratransfer în cadrul relaţiei de coaching.

MODUL 5. MOTIVAȚIA (20 de ore).

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Teorii ale motivației: 1.1. Teorii ale reducerii nevoilor; 1.2. Teorii ale expectanței-valorii; 1.3. Teorii ale dezvoltării; 2. Motivaţia intrinsecă şi extrinsecă; 3. Stabilirea scopurilor; 4. Locusul controlului; 5. Neajutorarea învăţată; 6. Motivaţia pentru schimbare şi stadiile schimbării; 7. Teoria auto-determinării; 8. Placebo, speranţa şi expectanţa; 9. Experienţele de învăţare; 10. Întărirea eului; 11. Atribuirea rezultatului.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Încadrarea clientului în stadiul schimbării (Prochaska şi DiClemente, 2009); Tehnici de întărire a eului; Interviul motivațional.

MODUL 6. PROCESUL DE COACHING INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Contextul coaching-ului: 1.1. Contractele de coaching; 1.2. Condițiile fundamentale pentru valabilitatea contractelor de coaching; 1.3. Formularea contractului de coaching; 1.4. Contractele în trei colțuri; 2. Modelul de coaching; 3. Tehnici esențiale pentru coach; 4. Succesul și eșecul în coaching; 5. Clienții pentru care coaching-ul este contraindicat; 6. Problemele care depășesc sfera coaching-ului; 7. Codul etic; 8. Confidențialitatea.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Tehnicile esenţiale pentru coach; Formularea contractului de coaching; Dialogul strategic; Studii de caz.

MODUL 7. DOMENIUL COGNITIV ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Credințele limitative; 2. Stima de sine; 3. Imaginea corporală; 4. Perfecționismul; 5. Comportamentele ineficiente; 6. Intervenții în domeniul cognitiv: 6.1. Modificarea credințelor limitative; 6.2. Tehnicile de expunere și desensibilizare; 6.3. Temele de casă; 6.4. Jurnalele; 6.5. Întrebările de clarificare; 6.6. Confruntarea; 6.7. Feed-back-ul.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Modificarea credințelor limitative; Tehnici de desensibilizare; Întrebări de clarificare; Confruntarea; Oferirea de feed-back.

MODUL 8. DOMENIUL EMOȚIONAL ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Manifestările tipurilor de atașament adult și impactul acestora în coaching: 1.1. Formarea atașamentului; 1.2. Tipuri de atașament la adult; 1.3. Stilul de atașament al clientului și impactul în coaching; 1.4. Stilul de atașament al coach-ului și impactul în coaching; 2. Inteligența emoțională: 2.1. Autocunoașterea; 2.2. Autocontrolul; 2.3. Conștiința socială și de grup; 2.4. Management-ul relațiilor interpersonale; 2.5. Toleranța la stress; 3. Empatia; 4. Expresia și reglarea emoțională; 5. Intervenții în domeniul emoțional: 5.1. Imageria ghidată; 5.2. Utilizarea metaforelor; 5.3. Imaginarea viitorului.

Aplicaţii practice: 10 ore.  Cuprins: Interviul de ataşament; Comunicarea empatică; Imageria ghidată în lucrul cu emoţiile; Studii de caz. 

MODUL 9. DOMENIUL PSIHODINAMIC ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Stările eului: 1.1. Conceptul de stări ale eului; 1.2. Stările eului structurale și funcționale; 1.3. Energia investită în stările eului; 2. Pozițiile de bază în viață; 3. Triunghiul dramatic și triunghiul autonom; 4. Structurarea timpului; 5. Scenariul de viață și sabotorul intern. Comportamentele de auto-sabotare; 6. Adaptările de personalitate; 7. Transferul și contratransferul în coaching.

Aplicaţii practice: 10 ore. Tehnici proiective utilizate în coaching; Modificarea scenariului; Lucrul cu jocurile psihologice; Lucrul cu triunghiul dramatic.

MODUL 10. DOMENIUL SOCIAL ȘI FAMILIAL ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Rolurile familiale: 1.1. Roluri familiale disfuncţionale; 1.2. Roluri parentale disfuncţionale; 2. Tiparele și sistemele familiale; 3. Modele de parenting; 4. Scenariile de curtare; 5. Alegerea partenerului și tipare de auto-sabotare; 6. Tipare de rrelaționare; 7. Rolurile sociale.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Genosociograma; Tehnici de intervenție psihodramatice; Tehnici de intervenție gestalt.

MODUL 11. DOMENIUL EXISTENȚIAL ÎN COACHING-UL INDIVIDUAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Căutarea sensului vieții; 2. Management-ul timpului; 2.1. Cronotipul și ceasul biologic; 2.2. Urgența și perspectiva asupra timpului; 2.3. Categorii de persoane care întârzie; 2.4. Mitul multitasking; 3. Management-ul schimbării: 3.1. Teama de schimbare; 3.2. Gestionarea schimbării; 3.3. Promovarea schimbării; 4. Intrevenții în domeniul existențial: 4.1. Prioritizarea; 4.2. ”Bandiții” timpului; 4.3. Profilul sensului personal al vieții; 4.4. Tehnici de intervenție creative.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Profilul sensului personal al vieţii (Wong şi Gingras, 2011); Chestionarul cronotipului (Lera, Madrid şi Correa, 2014); Tehnici de intervenție creative.

MODUL 12. ABILITĂȚI VERBALE ȘI NON-VERBALE ÎN COACHING (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Limbajul: 1.1. Structurile de suprafață și structurile profunde; 1.2. Expimarea empatiei; 1.3. Căutarea transderivațională; 1.4. Accesarea structurilor profunde în discursul clientului; 2. Asertivitatea; 3. Reformularea; 4. Tranzacțiile; 5. Canalele de comunicare; 6. Redefinirile; 7. Limbajul non-verbal.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Chestionare pentru canalele de comunicare; Adaptările de personalitate şi “uşile de contact” în coaching; Exerciţiu de asertivitate.

MODUL 13. CREATIVITATEA (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Definiția creativității; 2. Teorii asupra creativității: 2.1. Modelul Amabile; 2.2. Modelul Weisberg; 2.3. Modelul Gardner; 2.4. Modelul Csikszentimhalyi; 3. Teoria neurobiopsihică a creativității; 4. Barierele și blocajele în calea creativității.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici de intervenție creative; Tehnica celor șase pălării.

MODUL 14. PROCESELE ȘI DINAMICA DE GRUP (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Definiția grupurilor; 1.1. Grupurile ca sistem; 1.2. Caracteristicile grupurilor de succes; 1.3. Durata de viață a unui subsistem; 1.4. Locul grupului în organizație; 2. Procesele de grup: 2.1. Formarea și dezvoltarea grupurilor ; 2.2. Experiența de membru al unui grup; 2.3. Performanța și interacțiunile în grup; 2.4. Influența grupului; 2.5. Modalități de comunicare în grup; 3. Dinamica grupului: 3.1. Amenințarea la adresa identității; 3.2. Relația de coaching în grup; 3.3. Roluri și probleme comportamentale; 3.4. Conflictele în grup; 4. Anti-grupul: 4.1. Determinanții anti-grupului; 4.2. Lucrul cu anti-grupul.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici de intervenție în grup.

MODUL 15. ORGANIZAȚIA ȘI COMPORTAMENTUL ORGANIZAȚIONAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Tipuri de organizații; 2. Specificul organizațiilor; 3. Componente și relații în cadrul organizațiilor; 4. Teorii despre organizații: 4.1. Teorii clasice; 4.2. Teorii neoclasice; 4.3. Teoria resurselor umane; 4.3. Teoria modernă structurală; 4.4. Teoria economică; 4.5. Teoria puterii și politicii; 4.6. Teoria culturii și schimbării organizaționale; 4.7. Teoria mediului; 5. Comportamentul organizațional: 5.1. Teoria ierarhiei nevoilor; 5.2. Teoria existenței, relaționării și creșterii; 5.3. Teoria psihanalitică organizațională; 5.4. Teoria igienei motivaționale; 5.5. Teoria caracteristicilor slujbei; 5.6. Teoria expectanțelor; 5.6. Învățarea operantă.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici de intervenție organizațională; Evaluarea organizațională,

MODUL 16. CULTURA ȘI CLIMATUL ORGANIZAȚIONAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Cultura organizațională: 1.1. Istoric și definiții; 1.2. Modele ale culturii organizaționale (putere, rol, achiziții, suport); 1.3. Dimensiunile culturii organizaționale (1.3.1. Sistemul Hofstende: putere/distanțare, masculinitate/feminitate, individualitate/colectivism, nesiguranță/evitare; 1.3.2. Orientarea spre viitor; 1.3.3. Orientarea spre oameni; 1.3.4. Asertivitatea; 1.3.5. Orientarea spre performanță); 1.4. Funcția culturii organizaționale; 1.5. Culturi organizaționale slabe și puternice; 1.6. Crearea culturii organizaționale; 1.7. Menținerea culturii organizaționale; 1.8. Metode de învățare a culturii organizaționale; 1.9. Schimbarea culturii organizaționale; 2. Climatul organizațional.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Diagnosticul culturii organizaționale; Diagnosticul climatului organizațional; Tehnici de asertivitate; Metode de intervenție.

MODUL 17. VIAȚA INCONȘTIENTĂ A ORGANIZAȚIILOR (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Teoria organizațională psihanalitică; 2. Mecanismele de apărare organizaționale; 3. Psihodinamica culturii organizaționale; 4. Identitatea organizației; 5. Identitatea personală și afilierea la grup; 6. Psihodinamica limbajului și comunicării în mediul organizațional.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Transferul și contratransferul în coaching-ul organizațional; Lucrul cu mecanismele de apărare; Tehnici de intervenție psihodinamică.

MODUL 18. PERSONALITATEA INDIVIDULUI ȘI ORGANIZAȚIEI (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Teorii ale personalității: 1.1. Perspectiva psihodinamică; 1.2. Perspectiva umanistă; 1.3. Perspectiva trăsăturilor; 1.4. Perspectiva comportamentală; 1.5. Perspectiva cognitivă; 2. Legătura dintre personalitate și performanța ocupațională; 3. Rolul personalității în echipă; 4. Personalitatea și comportamentul ocupațional contraproductiv; 5. Personalitățile și relațiile se serviciu; 6. Potrivirea persoană-organizație; 7. Personalitatea organizației și a grupului.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: NEOPIR, MBTI; Evaluarea personalității individuale și a personalității organizației.

MODUL 19. CONFLICTELE ÎN ORGANIZAȚII (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Natura conflictelor; 2. Tipuri de conflicte; 3. Măsurarea conflictelor; 4. Conflictul intrapersonal: 5. Conflictul interpersonal; 6. Conflictul inter-grup; 7. Metode de rezolvare a conflictelor: 7.1. Metoda victorie-victorie; 7.2. Negocierea; 7.3. Procesul rezolvării conflictelor; 7.4. Prevenire conflictelor

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Intervenții ăn gestionarea conflictelor; Procesul de negociere; Studii de caz.

MODUL 20. MANAGEMENT-UL STRESULUI ȘI SCHIMBĂRII (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Stresul: 1.1. Definiția stresului; 1.2. Manifestările stresului; 1.3. Sursele stresului; 1.4. Chestionare pentru măsurarea stresului; 1.5. Adaptarea la stres; 1.6. Efectele stresului ocupațional; 1.7. Nivele de intervenție în gestionarea stresului; 1.8. Stresul și echipele de lucru; 1.9. Management-ul stresului în organizații;  2. Oboseala; 3. Schimbarea în organizații: 3.1. Tensiunea ca și condiție premergătoare; 3.2. Autoritatea și puterea; 3.3. Deplasarea spre obiective specifice; 3.4. Modificarea vechilor valori; 3.5. Stima de sine și stresul în condițiile schimbării organizaționale; 3.6. Internalizarea.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici de management al stresului; Tehnici de îmbunătățire a stimei de sine; Studii de caz.

MODUL 21. MANAGEMENT-UL TIMPULUI (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Management-ul crizelor; 2. Planificarea inadecvată; 3. Incapacitatea de a spune ”nu”; 4. Comunicarea slabă; 5. Întreruperile telefonice; 6. Impactul e-mail-ului; 7. Supraîncărcarea cu informații; 8. Confuzii privitor la responsabilitate și autoritate; 9. Slaba delegare; 10. Rețelele de socializare; 11. Procrastinarea; 12. Supraîncărcarea cu sarcini.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici de management-ul timpului.

MODUL 22. ABILITĂȚILE DE LEADERSHIP (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Locul grupului în organizație: 1.1. Ce sunt grupurile; 1.2. Echipele și grupurile de lucru; 2. Strategii generale de leadership: 2.1. Caracteristicile universale ale leadership-ului; 2.2. Rolul leader-ului; 2.3. Calitățile personale ale leader-ului; 2.4. Stilul de leadership; 3. Autoritatea, puterea și influența; 4. Obediența față de autoritate; 5. Teoriile leadership-ului.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Evaluarea stilului de leadership; Tehnici de intervenție; Studii de caz.

MODUL 23. EMOȚIILE ÎN ORGANIZAȚII (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Procesele emoționale individuale și de grup: 1.1. Procesele emoționale individuale; 1.2. Emoțiile în grup; 1.3. Emoțiile inter-grup; 1.4. Rolul emoțiilor liderului; 2. Reglarea emoțională în grup; 3. Expresia emoțională în grup; 4. Psihodinamica anxietății în organizații; 5. Rolurile și competența interpersonală: 5.1. Determinanții comportamentului în situații interpersonale; 5.2. Specializarea și fuziunea rolurilor; 5.3. Tipare comportamentale; 5.4. Predispoziția pentru asumarea unui anumit rol; 5.5. Dezvoltarea abilităților interpersonale.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Evaluarea expresiei și reglării emoționale la nivel de organizație; Tehnici de intervenție; Studii de caz.

MODUL 24. PSIHOLOGIA ORGANIZAȚIILOR MARI (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Definiții și disfuncții; 2. Modelul birocratic; 3. Societatea organizațională; 4. Personalitatea organizației; 5. Tipare de acomodare în organizațiile mari; 6. Disfuncțiile sociale în organizație;

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Studii de caz.

MODUL 25. DIAGNOSTIC ȘI INTERVENȚIE ÎN COACHING-UL ORGANIZAȚIONAL (20 de ore)

Curs: 10 ore. Cuprins: 1. Diagnosticul organizațional: 1.1. Nivele de diagnostic; 1.2. Modele de diagnostic; 2. Diagnosticul integrativ strategic: 2.3. Diagnosticul cognitiv (2.3.1. Cognițiile organizaționale versus cognițiile personale; 2.3.2. Inteligența organizațională); 2.4. Diagnosticul emoțional (2.4.1. Expresia și reglarea emoțională; 2.4.2. Emoțiile în grup și inter-grup; 2.4.3. Atașamentul; 2.4.4. Anxietatea; 2.4.5. Inteligența emoțională; 2.4.6. Competența interpersonală); 2.5. Diagnosticul psihodinamic (2.5.1. Mecanisme de apărare; 2.5.2. Fenomene transferențiale; 2.5.3. Jocuri psihologice; 2.5.4. Povestea organizației); 2.6. Diagnosticul sistemic (2.6.1. Grupuri și grupări în cadrul organizației; 2.6.2. Predispoziția în asumarea rolurilor; 2.6.3. Structura sistemului); 2.7. Diagnosticul culturii organizaționale și al climatului organizațional; 2.8. Diagnosticul personalității organizaționale și a potrivirii persoană-organizație-grup; 2.9. Diagnosticul stilului de leadership; 2.10. Comunicarea în cadrul organizației și tiparele de comunicare; 2.11. Problema de prezentare și impactul asupra performanței; 2.12. Anamneza organizațională; 3. Selectarea mijloacelor de intervenție.

Aplicații practice: 10 ore. Cuprins: Diagnosticul integrativ organizațional; Selectarea mijloacelor de intervenție.

 

%d bloggers like this: