COMISII ACCPI

Comisiile din cadrul ACCPI sunt:

Comisia Profesionala si de Litigiu

Presedinte comisie: Oana Maria Popescu

Sarcinile Comisiei Profesionale si de Litigiu sunt:

Asigurarea unei structuri de formare pentru clinicieni in domeniul practicii integrative, in acord cu prevederile oficiale, la nivel national; Imbunatatirea si promovarea continua a standardelor profesionale in practica psihoterapiei; Aprobarea programelor de formare propuse de formatori in cadrul programei; Oferirea de asistenta formatorilor colaboratori; Aprobarea de masuri flexibile pentru situatii exceptionale, inclusiv echivalarea de cursuri formative de baza efectuate in cadrul altor organizatii cu profil similar; Certificarea pentru niveluri de practica profesionala; Evaluarea si aprobarea propunerilor de cursuri de formare profesionala continua, workshop-uri si a altor activitati organizate sub egida Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa, care au ca scop optimizarea perfomantei profesionale si dezvoltarea personala; Garantarea calitatii cursurilor formarii de baza, pentru cursurile de formare continua si pentru celelalte activitati de perfectionare profesionala; Tinerea evidentei scrise a persoanelor care urmeaza cursuri de formare de baza, dezvoltare personala, supervizare, cursuri de formare profesionala continua sau alte forme de perfectionare profesionala; Eliberarea de certificate, diplome sau adeverinte de participare la activitatile organizate de Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa; Rezolvarea contestatiilor si reclamatiilor cu privire la activitatea de formare de baza si continua; Evaluarea calitatii si promovarea abordarilor psihoterapeutice originale; Informează Registrul Psihologilor din România și Registrul Terapeuților despre acreditarea sau retragerea acreditării unui psihoterapeut din Asociatia de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă; Sprijină activitatea de cercetare științifică din cadrul asociatiei și prin colaborare cu alte organizații din țară și străinătate; Propune programe de activități profesionale în cadrul asociației.

Comisia de Etica si Deontologie

Presedinte comisie: Silvia Georgiana Gane

Atributiile Comisiei de Etica si Deontologie:

Elaborarea Codului Etic; Analiza si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor referitoare la abaterile etice ale membrilor Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa; Prezentarea unui raport anual Consiliului Director.

Comisia pentru Organizarea Manifestarilor Profesionale si cu Caracter Stiintific

Presedinte comisie: Loredana Ileana Viscu

Atributiile comisiei:

Elaborarea strategiei privind cercetarea in cadrul Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa (ACCPI); organizarea si dezvoltarea unitatilor de cercetare: departamente de cercetare, centre de cercetare, etc; sprijinirea si promovarea participarii membrilor ACCPI la manifestari stiintifice nationale si internationale; monitorizarea si evaluarea periodica a activitatii de cercetare din cadrul ACCPI si a situatiei financiar-contabile aferente; identificarea performantelor si stimularea acestora in randul membrilor ACCPI;  promovarea colaborarii in domeniul cercetarii cu universitati, institute, asociatii profesionale, institute de cercetare; organizarea de manifestari stiintifice cu participare nationala si internationala; coordonarea publicarii de materiale informative, reviste, brosuri, pliante, etc;  sprijinirea publicarii de articole de catre membrii ACCPI in reviste cotate pe plan national si international;  constituirea unei biblioteci proprii a ACCPI; constituirea unei reviste proprii a ACCPI; promovarea colaborarii cu reviste stiintifice;  coordonarea actiunilor legate de atribuirea de premii in cadrul ACCPI pentru activitatea profesionala a membrilor asociatiei, avand in vedere stimularea in primul rand a generatiei tinere;  organizarea de concursuri cu caracter stiintific in cadrul ACCPI;  procedurile pentru acreditarea de programe si manifestari profesionale si stiintifice; propune delegati la manifestari stiintifice din tara si strainatate.

Comments are closed