Codul etic ACCPI

 

 1. Introducere

1.1 Scopul Codului de Etica Profesionala al Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa (ACCPI) este acela de a defini principiile generale si de a stabili standardele conduitei profesionale a membrilor ACCPI, precum si de a informa si proteja membrii publicului care apeleaza la serviciile acestora.

1.2. Toti membrii ACCPI sunt obligati sa respecte Codul Deontologic al Profesiei de Psiholog cu Drept de Libera Practica, elaborat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, precum si Codul de Deontologie al Asociatiei Europene de Psihoterapie (EAP), Declaratia de la Strasbourg, prevederile in vigoare ale Colegiului Psihologilor din Romania si Federatiei Romane de Psihoterapie privitoare la practica coaching-ului, consilierii si psihoterapiei pe teritoriul Romaniei.
1.3 Toti membrii ACCPI vor aborda munca lor avand drept scop ameliorarea suferintei si promovarea starii de bine pentru toti clientii si pacientii lor. Membrii ACCPI trebuie sa isi utilizeze abilitatile si competenta in avantajul clientilor si pacientilor lor, fara prejudecati si recunoscand valoarea si demnitatea fiintelor umane.

1.4 Prin aderarea la prezentul Cod de Etica profesionala toti membrii ACCPI vor adera de asemenea la Codul deontologic al profesiei de psiholog elaborat de Colegiul Psihologilor din Romania.

2. Respectarea drepturilor si demnitatii persoanei

2.1. Membrii ACCPI îsi desfasoara activitatea, manifestând respect fata de trairile, experientele, cunostintele, valorile, ideile, opiniile si optiunile celorlalti.

2.2. Mmebrii ACCPI nu se angajează public în prejudicierea imaginii celorlalti si nu vor manifesta inechitate pe criterii de cultura, nationalitate, etnie, rasa, religie, sex, orientare sexuala si nici nu se angajeaza în remarci sau comportamente ce aduc prejudicii demnitatii celorlalti.

2.3. Membrii ACCPI evita ori refuza sa participe la activitati si practici ce nu respecta drepturile legale, civile, ori morale ale celorlalti.

2.4. Membrii ACCPI vor refuza sa consilieze, sa educe ori sa furnizeze informatii oricarei persoane care, dupa opinia lor, va utiliza cunostintele si îndemânarea dobândita pentru a viola drepturile fundamentale ale omului.

2.5. Membrii ACCPI respecta drepturile celor care beneficiaza de servicii psihologice, participantilor la cercetare, angajatilor, studentilor.

2.6. Membrii ACCPI se vor asigura ca, sub nici o forma, consimtamântul informat al clientului/pacientului/participantului la studii de cercetare nu este dat în conditii de coercitie sau sub presiune.

2.7. Membrii ACCPI vor avea grija ca, în furnizarea de servicii psihologice ori în activitatea de cercetare sa nu violeze spatiul privat personal sau cultural al clientului/subiectului/pacientului, fara o permisiune clara sa faca acest lucru.

 1. Responsabilitatea profesionala si sociala

3.1. Membrii ACCPI vor proteja si promova starea de bine evitand provocarea de daune clientilor, pacientilor, studentilor, participantilor la cercetare, colegilor de profesie si a celorlalti.

3.2. Membrii ACCPI vor respecta dreptul persoanei de a sista, fara nici o justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client/pacient, sau la activitati de cercetare stiintifica, în calitate de subiect.

3.3. Membrii ACCPI vor promova si facilita dezvoltarea stiintifica si profesionala a angajatilor, a celor supervizati, studentilor, participantilor la programe de formare profesionala etc.

3.4. Membri ACCPI vor sesiza Comisiei de Etica si Deontologie a Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa cazurile de abatere de la normele de etica si deontologie profesionala daca rezolvarea corecta, pe cai amiabile a situatiei, nu a fost posibila.

3.5. Membrii ACCPI vor respecta legile si reglementarile societatii, comunitatii în care activeaza. Daca legile sau reglementarile intra în conflict cu principiile etice, consilierul/psihoterapeutul va face tot posibilul sa respecte principiile etice.

3.6. Membrii ACCPI nu vor contribui si nu se vor angaja în cercetare sau orice alt tip de activitate care contravine legilor umanitare internationale (de ex. dezvoltarea metodelor de tortura a persoanelor, dezvoltarea de arme interzise, terorism, activitati de distrugere a mediului, etc.)
3.7. În cadrul lor de competenta profesionala, membrii ACCPI vor decide alegerea si aplicarea celor mai potrivite metode si tehnici de coaching/consiliere/psihoterapie. Ei raspund personal de alegerile si consecintele directe ale actiunilor lor în functie de atestarea profesionala primita.

3.8. Membrii ACCPI se vor consulta si cu alti specialisti sau cu diverse institutii pentru a promova starea de bine a individului si societatii.

 1. Integritatea profesionala

4.1. Membrii ACCPI vor prezenta într-o maniera onesta competentele, afilierile si experienta profesionala, nefiind acceptate nici un fel distorsiuni, omisiuni sau false prezentari în acest sens.

4.2. Membrii ACCPI nu practica, nu îngaduie, nu instiga, nu colaboreaza in, si nu consimt sau faciliteaza, nici o forma de discriminare.

4.3. Membrii ACCPI vor onora angajamentele asumate prin orice tip de contract sau conventie.

4.4. Membrii ACCPI vor promova acuratetea, obiectivitatea, onestitatea si buna-credinta în activitatile lor profesionale. În aceste activitati membrii ACCPI nu vor fura, însela, si nu se vor angaja în frauda, eludari, subterfugii sau denaturari intentionate ale faptelor.
4.5. Membrii ACCPI vor evita sa ofere recompense exagerate pentru a motiva un individ sau un grup sa participe într-o activitate care implica riscuri majore si previzibile.

4.6. Membrii ACCPI vor evita sa participe la activitati care pot cauza daune imaginii psihologilor sau psihologiei ca profesie.

4.7. Membrii ACCPI vor fi reflexivi, deschisi si constienti de limitele lor personale si profesionale.
4.8. Membrii ACCPI nu vor contribui, fie singuri, fie în colaborare cu altii, la nici un fel de practici care pot viola libertatea individuala sau integritatea fizica sau psihologica a oricarei persoane.
5. Competenta profesionala

5.1. Membrii ACCPI au obligatia sa-si cunoasca foarte bine limitele de competenta în oferirea de servicii psihologice, de consiliere si psihoterapie, în activitatea de predare sau de cercetare.

5.2. Membrii ACCPI se vor angaja numai în acele activitati profesionale pentru care au competentele si atestarea necesare.

5.3. Mmebrii ACCPI nu vor prezenta fals limitele competentei lor si nu vor prezenta pregatirea sau formarea lor într-un mod care sa le favorizeze nemeritat pozitia sau imaginea publica, indiferent de tipul de activitate profesionala desfasurata.

5.4.. În exercitarea profesiei, atunci când membrii ACCPI constata ca ajung într-un impas profesional, prin depasirea limitelor lor de competenta, vor consulta colegii sau supervizorul.

5.5. Membrii ACCPI au obligatia sa depuna permanent un efort de mentinere si dezvoltare a competentelor lor prin informare permanenta, programe de formare profesionala de specialitate, consultari cu ceilalti specialisti din domeniu ori prin cercetari care sa conduca spre cresterea competentei lor profesionale.

5.6. Membrii ACCPI vor avea grija ca furnizarea serviciilor, cercetarea stiintifica, prezentarea rezultatelor si a concluziilor sa fie facuta cu maxima obiectivitate, evitând orice tendinta de prezentare partiala sau cu tenta subiectiva.

5.7. Membrii ACCPI care deleaga activitati profesionale spre angajati, supervizati, cercetatori, asistenti vor lua toate masurile pentru a evita încalcarea standardelor de competenta ale prezentului Cod.

5.8. Atunci când membrii ACCPI realizeaza ca din motive de sanatate ori din cauza unor probleme personale nu mai pot sa ofere în conditii de competenta o anumita activitate profesionala, acestia vor decide daca trebuie sa-si limiteze, suspende sau sa încheie respectiva activitate profesionala.

 1. Relatiile profesionale si colegiale

6.1. În relatiile lor profesionale, membrii ACCPI vor manifesta preocupare fata de clienti, pacienti, studenti, participanti la cercetare, programele de formare, supervizati sau angajati, cautând sa nu produca acestora daune sau suferinta, iar daca acestea sunt inevitabile le vor minimiza pe cât posibil.

6.2. Membrii ACCPI nu se vor angaja într-o forma sau alta de hartuire fie ca aceasta este sexuala, emotionala, verbala sau nonverbala.

6.3. Membrii ACCPI nu se vor angaja în comportamente de defaimare sau de abuz (fizic, sexual, emotional, verbal sau spiritual) fata de persoanele cu care vin în contact în timpul activitatii lor profesionale.
6.4. Membrii ACCPI vor manifesta fata de colegii lor de profesie onestitate, corectitudine, si solidaritate, conduitele lor fiind în acord cu standardele profesionale.

6.5. Membrii ACCPI vor manifesta respect fata de colegii lor de profesie si nu vor exprima critici nefondate si etichetari la adresa activitatii lor profesionale.

6.6. Membrii ACCPI nu vor actiona, sub nici o forma, în maniera denigratoare la adresa colegilor de profesie si nu vor împiedica clientii/pacientii sa beneficieze de serviciile lor, daca nu exista un motiv serios si cu implicatii etice în acest sens.

6.7. Atunci când exista o intentie justificata de încetare a serviciului psihologic oferit clientului/pacientului si de îndrumare a acestuia spre un alt coleg de profesie, membrii ACCPI vor mentine un contact suportiv si responsabil fata de clienti/pacienti pâna când acel coleg îsi asuma continuarea serviciului în cauza.

6.8. În cazul în care membrii ACCPI constata ca exista abateri ale unui coleg de la normele prezentului Cod, vor semnala amiabil abaterea constatata acestuia si se vor adresa Comisiei de Deontologie si Disciplina a Colegiului Psihologilor din România doar în cazul în care comportamentul non-etic persista. De asemenea au obligatia de a informa Comisia de Etica si Deontologie a Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa.

6.9. Membrii ACCPI vor cauta sa sprijine pe cât posibil eforturile profesionale ale colegilor lor în limita disponibilitatilor participative si a timpului disponibil.

6.10. Membrii ACCPI nu vor practica concurenta neloiala, conform Codului de Deontologie al Colegiului Psihologilor din Romania.

 1. Relatia cu clientii/ pacientii

7.1. Membrii ACCPI vor clarifica natura relatiilor multiple pentru toate partile implicate înainte de obtinerea consimtamântului, fie ca ofera servicii de coaching, consiliere sau psihoterapie ori conduc cercetari cu indivizi, familii, grupuri ori comunitati, la cerere sau pentru a fi utilizate de catre terti. A treia parte poate fi scoala, instanta judecatoreasca, diverse agentii guvernamentale, companii de asigurari, politia ori anumite institutii de finantare, etc.

7.2. Membrii ACCPI nu vor exploata si nu vor profita, sub nici o forma, de persoanele fata de care, prin profesie sau pozitie, manifesta un ascendent de autoritate (clienti, pacienti, studenti, participanti la cercetare, supervizati, persoane aflate in formare, angajati), orice forma de exploatare sau abuz de autoritate fiind strict interzisa.

7.3. Membrii ACCPI se vor abtine de la intrarea într-un rol profesional atunci când din motive de ordin personal, stiintific, legal, profesional, financiar: (1) poate fi afectata obiectivitatea, competenta sau eficienta activitatii lor profesionale cu clientii /pacientii si/sau (2) fata de clienti/subiecti/pacienti exista riscul exploatarii sau producerii unor daune.

7.4. Înainte de începerea oricarui tip de serviciu psihologic (evaluare, psihoterapie, consiliere, etc.) membrii ACCPI vor obtine consimtamântul informat din partea tuturor persoanelor independente sau partial dependent implicate, exceptie facând circumstantele în care exista nevoi urgente (de ex. tentative sau actiuni suicidare). În astfel de circumstante vor continua sa actioneze, cu asentimentul persoanei, dar vor cauta sa obtina cât se poate de repede consimtamântul informat.

7.5. Membrii ACCPI se vor asigura ca în procesul de obtinere a consimtamântului informat urmatoarele puncte au fost întelese: scopul si natura activitatii; responsabilitatile mutuale; beneficiile si riscurile; alternativele; circumstantele unei încetari a actiunii; optiunea de a refuza sau de a se retrage în orice moment, fara a suferi vreun prejudiciu; perioada de timp în care e valabil consimtamântul; modul în care se poate retrage consimtamântul daca se doreste acest lucru.
7.6. În cazul în care, persoana care urmeaza sa beneficieze de un serviciu psihologic este în imposibilitatea de a-si da consimtamântul, se accepta obtinerea acestuia de la o persoana apropiata acesteia care poate sa-i apere interesele în mod legal sau de la o persoana autorizata care, conform legii, este în masura sa o reprezinte.

7.7. Daca din motive de boala sau datorita unor evenimente survenite în viata unui membru al ACCPI acesta nu mai poate continua oferirea serviciului în bune conditii, va depune toate eforturile pentru a se asigura de continuitatea serviciului oferit, îndrumând clientul spre un coleg de profesie cu competenta necesara si pe cât posibil cu consimtamântul clientului.

7.8. Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta (perturbari ale functionarii psihice, în termenii pericolului iminent, care necesita interventie imediata), membrii ACCPI actioneaza respectând dreptul clientului de a refuza sau a sista serviciul psihologic.

 1. Confidentialitatea

8.1. Atunci când din motive bine intemeiate, un membru al ACCPI nu mai poate pastra confidentialitatea, acesta va înceta sa mai ofere serviciul respectiv.

8.2. Divulgarea, de catre membrii ACCPI, a unor informatii care le-au fost încredintate sau de care au luat cunostinta în virtutea profesiei, este interzisa, exceptie facând situaţiile prevazute de lege.
8.3. Înainte de primirea consimtamântului, consilierul sau psihoterapeutul va informa clientul cu privire la limitele confidentialitatii si conditiile în care acesta poate fi încalcata, precum si asupra posibilei utilizari a informatiilor rezultate în urma activitatii sale.

8.4. Membrii ACCPI pot împartasi informatiile confidentiale cu altii numai cu consimtamântul celor vizati ori de o asa maniera încât cei vizati sa nu poata fi identificati, exceptie facând situatiile justificate de lege sau în circumstante de iminenta sau posibila vatamare fizica sau crima.
8.5. Rezultatele, documentarile si notitele consilierului sau psihoterapeutului pot fi folosite numai într-o formula care pastreaza cu rigurozitate anonimatul.

8.6. În cazul în care exista terti implicati în activitatea profesionala a consilierului sau psihoterapeutului, acesta va clarifica cu partile implicate limitele confidentialitatii, conditiile de pastrare a confidentialitatii si nu va da curs nici unei solicitari, venite de la o terta parte în dezvaluirea de informatii confidentiale, decât în conditiile respectarii legi si limitelor confidentialitatii.
9. Inregistrarea, prelucrarea si pastrarea datelor.

9.1. Membrii ACCPI trebuie sa obtina permisiunea clientilor/subiectilor/pacientilor sau a reprezentantilor lor legali înainte de a efectua înregistrari audio, video sau scrise în timpul furnizarii serviciilor sau în cercetare.

9.2. Membrii ACCPI au datoria sa arhiveze in conditii de siguranta datele si informatiile obtinute in exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.
9.3. Datele colectate si înregistrate pot fi transferate catre consilierii si psihoterapeutii care preiau clientii/pacientii, consultate si utilizate de colegi de profesie indiferent de forma de atestare, daca persoanele vizate si-au dat în mod neechivoc consimtamântul, iar acest consimtamânt nu a fost retras.
9.4. La expirarea termenului de pastrare, daca consilierul/psihoterapeutul renunta la practica sa profesionala prin intermediul careia a realizat acele înregistrari sau daca acesta se pensioneaza, va cauta sa distruga înregistrarile respective. Înregistrarile pot fi plasate catre un alt consilier/psihoterapeut numai cu consimtamântul celor implicati, obtinut în prealabil, pentru acele înregistrari. În situatia suspendarii sau încetarii dreptului de libera practica datele vor fi distruse, daca nu se impune transferarea lor.

 1. Onorarii si taxe

10.1. Pentru orice serviciu profesional oferit de coachi, consilieri si psihoterapeuti, acestia au dreptul sa primeasca onorarii sau salarii negociate în mod liber cu beneficiarul sau cu o terta parte. Aceste onorarii sau salarii nu constituie venituri ale ACCPI; ele sunt venituri directe ale psihoterapeutilor si consilierilor care practica coaching-ul/ psihoterapia/consilierea in urma formarii profesionale in cadrul ACCPI.

10.2. Membrii ACCPI vor stabili onorariile si taxele percepute in conformitate cu prevederile Codului deontologic al profesiei de psiholog elaborat de Colegiul Psihologilor din Romania.

 1. Declaratiile publice si reclama

11.1. Membrii ACCPI îsi pot face publicitate in conformitate cu prevederile Codului deontologic al profesiei de psiholog elaborat de Colegiul Psihologilor din Romania.

11.2. Membrii ACCPI care se ocupa cu anunturile, cataloagele, brosurile sau reclama pentru simpozioane, seminarii sau alte programe educationale si care nu au o calificare adecvata se vor asigura ca descriu cu precizie publicul tinta, programul, obiectivele educationale si taxele.

11.3. Membrii ACCPI vor clarifica daca actioneaza ca simpli cetateni, ca membrii ai unor organizatii sau grupuri specifice, atunci când dau declaratii sau când sunt implicati în activitati publice.
11.4. Atunci când membrii ACCPI ofera informatii, exprima puncte de vedere pe teme profesionale si fac declaratii publice prin mijloace de informare în masa, publicatii de specialitate sau în format electronic, se vor asigura ca acestea se înscriu în limitele competentelor profesionale si nu contravin prevederilor prezentului Cod.

11.5. Membrii ACCPI îsi asuma responsabilitatea deplina pentru aparitia lor publica, care trebuie sa fie în acord cu principile si standardele din prezentul cod.

 1. Formarea profesionala

12.1. Membrii ACCPI care raspund de programele educationale sau de formare se vor asigura ca exista o descriere recenta si precisa a acestora: obiective, continut, beneficii si obligatiile care trebuie îndeplinite pentru absolvirea programului, inclusiv modalitatile de evaluare si taxe. Aceste informatii trebuie sa fie disponibile pentru toate partile interesate.

12.2. Formatorii, asistentii formatori si supervizorii din cadrul ACCPI se vor asigura ca programele cursurilor acopera tematica propusa, ca informatia este prezentata cu acurate, ca exista modalitati adecvate de evaluare a progresului si ca tipurile de experiente descrise la curs sunt relevante.

12.3. Formatorii si supervizorii ACCPI nu vor cere studentilor sau celor supervizati sa dezvaluie informatii ne-necesare în activitatile de curs sau în cadrul unor programe de formare profesionala/supervizare.
12.4. Fiind constienti de influenta pe care o au ca formatori sau supervizori asupra studentilor, participantilor la cursuri, programe de formare profesionala si dezvoltare personala, celor aflati în supervizare, consilierii si psihoterapeutii formatori si supervizori membri ai ACCPI nu vor face abuz de autoritatea lor si nu vor umili sau ameninta în nici un fel integritatea sau imaginea de sine a studentilor, supervizatilor.

12.5. Formatorii si supervizorii membri ai ACCPI nu vor forma persoane care nu au absolvit o forma de învatamânt superior, nu au specializare, experienta de lucru sau orice alta dovada de calificare atunci când formarea vizeaza folosirea metodelor sau tehnicilor speciale.

 1. Informarea clientului/ pacientului

13.1. În obtinerea consimtamântului informat din partea clientilor, consilierii si psihoterapeutii membri ai ACCPI vor informa în prealabil clientul/pacientul cu privire la forma de terapie utilizata, metodele folosite, riscuri, alternative, limitele confidentialitatii, implicarea unor terti, onorarii si vor da curs oricarei alte cereri de informare solicitata de client în acest sens. Daca consilierul/ terapeutul se afla înca în supervizare, dar poate desfasura în mod legal si profesional activitatea de consiliere sau terapeutica pentru care se afla în supervizare, va aduce la cunostinta clientului/ pacientului acest lucru cât mai curând posibil.

13.2. În cazul sedintelor de coaching, psihoterapie sau consiliere, înregistrarile pot fi transferate si spre cei care preiau clientii respectivi, putând avea acces la acestea atât colegii de profesie cât si supervizatii ce se afla într-un proces de formare teraputica, dar numai cu consimtamântul dat în prealabil de cei vizati în acele înregistrari.

13.3. Clientii/pacientii vor beneficia de servicii de consultanta, consiliere sau terapie din partea membrilor ACCPI fara prezenta unor terti, aceasta fiind permisa numai daca exista un acord în acest sens, atât din partea clientului/pacientului cât si din partea consilierului/psihoterapeutului.

13.4. Atunci când în procesul terapeutic sunt implicati, fie partenerul de viata, fie alti membrii de familie, consilierii/psihoterapeutii vor clarifica de la început relatiile pe care le au, cu fiecare persoana implicata si vor preciza cine este clientul: o anumita persoana, relatia de cuplu, familia. Consilierii/psihoterapeutii vor preciza de asemenea care sunt limitele confidentialitatii.

13.5. În cadrul terapiei de grup consilierii/psihoterapeutii vor preciza regulile de grup, rolurile si responsabilitatile ce revin tuturor participantilor si de asemenea limitele confidentialitatii.

13.6. În cazul în care clientii/pacientii primesc deja servicii psihologice si de la alti psihologi sau de la alti specialisti din alte domenii, consilierul/psihoterapeutul va examina posibilitatea angajarii sale într-o relatie terapeutica (daca aceasta este solicitata) prin analiza conditiilor, beneficiilor potentiale ale clientului, riscurilor de conflict sau a confuziilor care pot sa apara. Consilierul/psihoterapeutul va discuta cu clientul/pacientul aceste limitari înainte de obtinerea consimtamântului.
13.7. Membrii ACCPI nu se vor angaja în relatii de intimitate sexuala cu clientii/pacientii lor, cu persoanele despre care stiu ca se afla în relatii apropiate cu clientii/pacientii si nici nu vor încheia terapia pentru a nu intra sub incidenta acestui standard.

13.8. Consilierii/psihoterapeutii nu vor accepta în terapie persoane cu care au avut relatii de intimitate sexuala.

13.9. Membrii ACCPI nu se vor angaja sub nici o forma în relatii de intimitate sexuala cu fostii clienti/pacienti pentru o perioada de cel putin 2 ani de la încheierea terapiei sau a oricarei relatii profesionale subsecvente.

13.10. Membrii ACCPI vor încheia orice forma de consiliere/terapie cu clientii/pacientii lor daca exista evidente clare ca acestia nu mai au nici un beneficiu prin continuarea consilierii/terapiei sau în cazul în care continuarea acesteia poate produce daune clientilor/pacientilor.

13.11. Membrii ACCPI vor încheia terapia daca clientul/pacientul intra într-o relatie cu o persoana unde apare riscul unei relatii multiple, daca exista o agresiune din partea clientului/pacientului asupra consilierului/terapeutului sau daca exista o solicitare clara în acest sens din partea clientului/pacientului.

13.12. Daca din motive de boala sau de indisponibilitate a consilierului/psihoterapeutului coaching-ul/consilierea/psihoterapia trebuie întrerupta pentru o perioada mai lunga de timp, atunci consilierul/psihoterapeutul va cauta sa-i ofere clientului/pacientului o posibilitate de continuare a consilierii/terapiei cu un alt coleg consilier/psihoterapeut care are disponibilitatea si competenta necesara continuarii consilierii/terapiei si care va putea fi informat cu privire la stadiul în care se afla terapia, cu consimtamântul clientului/pacientului.

13.13. Consilierul/psihoterapeutul care preia un client/pacient, de la un coleg care din motive justificate nu mai poate continua actul terapeutic, va examina cu atentie continutul demersului, potentialul de risc, beneficiile, iar daca e nevoie poate consulta pe cei ce au fost implicati în procesul teraputic si abia apoi va decide modalitatile de continuare a terapiei.

 1. Cercetarea stiintifica si valorificarea rezultatelor

14.1. În cercetarile lor membrii ACCPI vor cauta, pe cât posibil, sa promoveze cele mai noi metodologii de cercetare utilizate de comunitatea psihologica internationala, respectând atât standardele de rigoare stiintifica cât si standardele etice.

14.2. Atunci când consilierii/psihoterapeutii au nevoie de aprobare, din partea unei institutii, pentru desfasurarea cercetarilor, acestia vor furniza toate datele necesare pentru acordarea aprobarii si vor avea în vedere ca protocolul de cercetare sa corespunda aprobarilor primite.

14.3. În obtinerea consimtamântului informat consilierii/psihoterapeutii vor aduce la cunostinta participantilor scopurile cercetarii, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, inclusiv compensatiile financiare, limitele confidentialitatii, dreptul oricui de a se retrage din cercetare si în general toate datele pe care participantii le solicita si de care au nevoie pentru a-si da consimtamântul. În cazul în care exista posibilitatea producerii unor daune si suferinta, membrii ACCPI au obligatia sa o minimizeze pe cât posibil.

14.4. Membrii ACCPI vor obtine consimtamântul informat de la toti participantii la cercetare pentru înregistrarile audio si video, înaintea efectuarii acestora, oferind garantii ca acestea vor fi utilizate numai într-o maniera în care identificarea nu poate produce daune celor implicati .

14.5. Membrii ACCPI nu vor face studii si cercetari care implica proceduri de prezentare ascunsa/falsa a modelului de cercetare decât daca alternativa de prezentare corecta nu este fezabila stiintific sau aduce o alterare evidenta concluziilor cercetarii. În acest caz, participantii vor fi informati de utilizarea unui astfel de model de cercetare si vor participa numai daca îsi dau consimtamântul, putând oricând sa-si retraga datele din cercetare. Cercetarea, în acest caz, poate fi derulata numai daca nu poate produce suferinta sau daune participantilor.

14.6. Membrii ACCPI se pot dispensa în cadrul cercetarilor de consimtamântul informat al participantilor numai daca (a) cercetarea nu poate produce în nici un fel daune (observatii naturale, practici educationale sau curriculare, chestionare anonima, cercetare de arhive) sau (b) este permisa de reglementari in vigoare.

14.7. Membrii ACCPI vor cauta sa examineze etic, independent, adecvat drepturilor omului si sa ia toate masurile de protectie pentru orice cercetare ce implica grupuri vulnerabile si/sau persoane cu incapacitate de a-si da consimtamântul informat, înainte de a lua decizia de a începe.

14.8. Membrii ACCPI nu se vor folosi de persoane cu incapacitate de a-si da consimtamântul în nici un studiu sau cercetare, daca studiul sau cercetarea avuta în vedere poate fi finalizata la fel de bine cu persoane care au capacitatea deplina de a-si da consimtamântul informat.

14.9. Membrii ACCPI vor evita sa propuna si sa acorde participantilor la cercetare compensatii financiare excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare si care pot favoriza obtinerea consimtamântului, cu atât mai mult atunci când sunt evidente clare ca exista riscul producerii de suferinta si daune în timpul cercetarii.

14.10. Membrii ACCPI care utilizeaza animale în cercetarile lor, vor evita provocarea de suferinta acestora, exceptie facând cercetarile care nu presupun metode invazive producatoare de suferinta sau leziuni.

14.11. Membrii ACCPI nu au voie sa prezinte date false pentru care nu au fost facute în realitate masuratori. Daca vor constata erori de prezentare a datelor sau de prelucrare a acestora vor face toti pasii necesari pentru corectarea acestora, altfel vor retrage si anula cercetarea.

14.12. Membrii ACCPI nu vor prezenta date sau rezultate din alte studii sau cercetari, ca apartinându-le lor.

14.13. Atunci când exista solicitari de folosire sau de verificare a datelor din partea unui alt cercetator decât cei implicati direct în cercetare, consilierii/psihoterapeutii vor putea oferi datele de cercetare numai în masura în care se pastreaza confidentialitatea acestor informatii de catre cei carora li se încredinteaza si daca exista o specificare clara a modului de utilizare a acestora.
14.14. Membrii ACCPI vor proteja datele de cercetare, asigurându-se ca acestea sunt pastrate în conditii de securitate. Protocoalele de cercetare, datele de cercetare sistematizate sau cele deja publicate pot fi pastrate fara restrictii dar în conditiile respectarii normelor etice.

14.15. Membrii ACCPI implicati în evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitatilor de cercetare stiintifica vor manifesta impartialitate si obiectivitate si vor respecta drepturile de proprietate intelectuala. Selectia proiectelor de cercetare, a rezultatelor cercetarilor realizate pentru a fi valorificate publicistic sau practic se va face doar pe criterii de relevanta stiintifica, excluzându-se orice considerent personal sau de natura extraprofesionala.

14.16. În activitatea de cercetare stiintifica consilierii/psihoterapeutii vor evita ascunderea sau înlaturarea rezultatelor nedorite, confectionarea de rezultate, înlocuirea rezultatelor cu date fictive, interpretarea deliberat distorsionata a rezultatelor si deformarea concluziilor, plagierea rezultatelor sau a publicatiilor altor autori, neatribuirea corecta a paternitatii unei lucrari, nedezvaluirea conflictelor de interese, deturnarea fondurilor de cercetare, neînregistrarea si/sau nestocarea rezultatelor, lipsa de obiectivitate în evaluari, nerespectarea conditiilor de confidentialitate precum si publicarea sau finantarea repetata a acelorasi rezultate ca elemente de noutate stiintifica.

Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentala sau practica, diferentele de interpretare a datelor, diferentele de opinie nu constituie abateri de la buna conduita în cercetarea stiintifica.
15. Plangeri si sanctiuni

15.1. Incalcarea prezentului Cod, precum si a Codului Deontologic al Profesiei de Psiholog atrage dupa sine sanctiuni disciplinare in cadrul ACCPI, care, functie de gravitate, pot merge pana la excluderea din ACCPI.

15.2. Plangerile referitoare la comportamentul ne-etic al unui coach, consilier sau psihoterapeut vor fi aduse la cunostinta Colegiului Psihologilor din Romania, precum si Comisiei de Etica si Deontologie a ACCPI.

15.3. Anual Comisia de Etica si Deontologie a ACCPI va intocmi un raport catre asociatiile europene de profil privitor la plangerile primite si solutionate de catre Comisia de Etica si Deontologie, precum si privitor la plangerile inregistrate de Colegiul Psihologilor din Romania cu privire la membri ai ACCPI.

 1. Dispozitii finale

16.1. Prevederile prezentului Cod au fost alcatuite in conformitate cu legislatia in vigoare pe teritoriul Romaniei.

16.2. Pentru a mentine relevanta si actualitatea prezentului Cod acesta va fi revizuit de Comisia de Etica si Deontologie a Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa la fiecare 4 ani sau atunci cand situatia o impune.

Nota: Prezentul Cod a fost intocmit pe baza prevederilor existente in Codul de deontologie al profesiei de psiholog, intocmit de catre Colegiul Psihologilor din Romania, cu adaugarea unor prevederi specifice pentru ACCPI.

 

Comments are closed