Psihoterapie integrativa strategica. Teorie si aplicatii practice

A aparut volumul

PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

TEORIE ŞI APLICAŢII PRACTICE

Autori: Oana-Maria Popescu si Loredana-Ileana Viscu

Editura Liber Mundi, Bucuresti, 2016, 412 pagini. Cartea poate fi achizitionata de pe site-ul editurii: http://libermundi.ro/carti.html

 

CUPRINS

PARTEA I. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ            

  • Ce este psihoterapia?
  • Varietatea de abordări psihoterapeutice
  • Începuturile psihoterapiei integrative
  • Psihoterapiile integrative în secolul 21
  • “Teritoriul comun”

PARTEA A II-A. ABORDĂRI ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ

Capitolul 1. Psihoterapia integrativă din prima generaţie

            1.1. Eclectismul tehnic                                                           

1.1.1. Terapia multimodală

1.1.2. Selecţia sistematizată a tratamentului

            1.2. Factorii comuni în psihoterapie                                      

1.2.1. Modelul Beitman al predicţiilor viitoare

1.2.2. Strategia clinică informată

            1.3. Integrarea teoretică                                                         

1.3.1. Modelul trans-teoretic

1.3.2. Psihodinamica cliclică relaţională

            1.4. Integrarea prin asimilare                                                

1.4.1. Psihoterapia psihodinamică asimilativă

1.4.2. Integrarea asimilativă cognitiv-comportamentală

Capitolul 2. Psihoterapia integrativă din a doua generaţie          

            2.1. Abordările relaţionale                                                     

2.1.1. Psihoterapia integrativă relaţională

2.1.2. Modelul contactului în relaţie

            2.2. Abordările multiteoretice                                                

2.2.1. Psihoterapia multiteoretică

2.2.2. Psihoterapia integrativă multiculturală

            2.3. Abordările strategice                                                       

2.3.1. Psihoterapia integrativă strategică

2.3.2. Modelul strategic în psihoterapia copilului

PARTEA A III-A. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ

Capitolul 1. Modelul integrativ strategic al Sinelui şi conexiunile sale cu principalele abordări psihoterapeutice                                               

            1.1. Modelul Sinelui                                                               

1.1.1. Cele patru domenii ale Sinelui

1.1.2. Modelul neuroanatomic al Sinelui

1.1.3. Cele şase axe psihologice

            1.2. Modelul Sinelui în principalele orientări psihoterapeutice

1.2.1. Sinele în orientările psihodinamice

1.2.2. Sinele în orientările cognitiv-comportamentale

1.2.3. Sinele în orientările umanist-existenţiale

Capitolul 2. Axele psihologice                                                         

            2.1. Axa biologică                                                                  

2.1.1. Genomul și epigenomul

2.1.1.a. Genotipul şi fenotipul

2.1.1.b. Vulnerabilitatea şi rezilienţa genetică

2.1.2. Schema corporală

2.1.3. Imaginea corporală

2.1.4. Schemele mentale despre boală şi sănătate

2.1.5. Mecanismele psihosomatice

2.1.6. Diagnosticul pe axa biologică

2.1.7. Tratamentul psihoterapeutic pe axa biologică

            2.2. Axa cognitivă                                                                  

2.2.1. Hărţile cognitive

2.2.1.a. Proto-cogniţiile

2.2.1.b. Schemele şi hărţile cognitive

2.2.2. Perfecţionismul

2.2.3. Diagnosticul pe axa cognitivă

2.2.4. Tratamentul psihoterapeutic pe axa cognitivă

            2.3. Axa emoţională                                                               

2.3.1. Emoţiile şi reglarea emoţiilor

2.3.1.a. Emoţiile bazale şi emoţiile primare

2.3.1.b. Reglarea şi expresia emoţiilor

2.3.1.c. Vina nevrotică şi reprimarea emoţiilor

2.3.2. Condiţiile valorizării

2.3.3. Ataşamentul

2.3.3.a. Formarea ataşamentului

2.3.3.b. Stilul de ataşament

2.3.3.c. Tipuri de ataşament la copil

2.3.3.d. Ataşamentul tinerilor şi al adulţilor

2.3.3.e. Ataşamentul adulţilor şi efectele acestuia asupra calităţii ataşamentului copiiilor

2.3.4. Intersubiectivitatea

2.3.5. Diagnosticul pe axa emoţională

2.3.6. Tratamentul psihoterapeutic pe axa emoţională

            2.4. Axa psihodinamică                                                          

2.4.1. Subpersonalităţile

2.4.1.a. Subpersonalităţile sau părţile eului

2.4.1.b. Consilierul interior sau centrul

2.4.1.c. Stările eului

2.4.2. Scenariul şi contrascenariul

2.4.2.a. Scenariul de viaţă

2.4.2.b. Contrascenariul

2.4.2.c. Diferenţele dintre indicaţiile scenariului şi contrascenariu

2.4.2.d. Injuncţiile

2.4.2.e. Tipuri de scenarii de viaţă

2.4.3. Transferul

2.4.3.a. Definiţia transferului

2.4.3.b. Manifestările transferului

2.4.3.c. Modele ale transferului

2.4.4. Contratransferul

2.4.4.a. Definiţia contratransferului

2.4.4.b. Manifestările contratransferului

2.4.4.c. Identificarea proiectivă

2.4.4.d. Identitatea inconştientă

2.4.4.e. Prelucrarea contratransferului

2.4.5. Transpunerile în act

2.4.6. Jocurile psihologice

2.4.7. Triunghiul dramatic

2.4.8. Diagnosticul pe axa psihodinamică

2.4.9. Tratamentul pe axa psihodinamică

2.4.9.a. Terapia părţilor eului

2.4.9.b. Terapia stărilor eului

2.4.9.c. Lucrul cu scenariul în psihoterapie

2.4.9.d. Lucrul cu transferul şi contratransferul

2.4.9.e. Lucrul cu visele în psihoterapie

            2.5. Axa familială                                                                   

2.5.1. Rolurile familiale

2.5.2. Tipare transgeneraţionale

2.5.3. Tipare şi structuri familiale

2.5.3.a. Structura familiei

2.5.3.b. Diferenţierea sinelui în cadrul familiei

2.5.3.c. Sistemele familiale

2.5.4. Diagnosticul pe axa familială

2.5.5. Tratamentul pe axa familială

2.5.5.a. Tehnici specifice

2.5.5.c. Genograma

2.6. Axa existenţială                                                               

2.6.1. Teoria minţii

2.6.2. Individuaţia / diferenţierea

2.6.3. Cele patru griji fundamentale

2.6.3.a. Angoasa de moarte

2.6.3.b. Sensul vieţii

2.6.3.c. Izolarea existenţială

2.6.3.d. Responsabilitatea şi autonomia

2.6.4. Vina existenţială

2.6.5. Timpul în psihoterapie

2.6.5.a. Orientarea în timp

2.6.5.b. Neuropsihofiziologia timpului

2.6.5.c. Ceasul biologic şi cronotipul

2.6.5.d. Creierul şi percepţia timpului

2.6.5.e. Psihopatologia timpului

2.6.6. Înclinaţia spre spiritualitate

2.6.7. Diagnosticul pe axa existenţială

2.6.8. Tratamentul psihoterapeutic pe axa existenţială

PARTEA A IV-A. STUDIU DE CAZ: ELENA

4.1. Istoricul cazului

4.2. Diagnosticul integrativ strategic

4.2.1. Axa biologică

4.2.2. Axa cognitivă

4.2.3. Axa emoţională

4.2.4. Axa psihodinamică

4.2.5. Axa familială

4.2.6. Axa existenţială

4.3. Strategie şi intervenţii terapeutice

4.4. Concluzii

%d bloggers like this: